Til toppen

Edvard Grieg gir jobb til 800

Driften av Edvard Grieg-feltet i Nordsjøen sikrer om lag 800 arbeidsplasser årlig. Det viser beregninger Menon Economics har gjort for Lundin Norway. Feltet gir dermed en betydelig samfunnsøkonomisk gevinst ut over inntektene fra selve petroleumsproduksjonen.

Beregningene er gjort i forbindelse med at feltet har vært i produksjon i to år. For 2017 var sysselsettingseffekten på tilsammen 830 arbeidsplasser fordelt på de som jobber offshore og ulike støttefunksjoner på land, både hos Lundin som er operatørselskap for feltet og hos leverandører av produkter og tjenester som er nødvendig for driften.

-Når vi i tillegg tar med i betraktningen at feltet skal være i produksjon i minst 25 år illustrerer disse tallene den enorme betydningen aktiviteten på norsk sokkel har for å sikre arbeidsplasser i Norge, sier Kristin Færøvik, administrerende direktør i Lundin Norway. –De viser også at driftsfasen for feltet sannsynligvis vil gi større sysselsettingseffekt enn det utbyggingsprosjektet gjorde, selv om det var et stort industriprosjekt i norsk målestokk, sier Færøvik.

Mer norsk enn antatt
Myndighetene har innført et krav om at ringvirkningene fra utbygginger på norsk sokkel skal kartlegges etter to års drift. Tallene benyttes blant annet til å etterprøve estimatene som Stortinget la til grunn ved behandling av utbyggingssøknaden.

For utbyggingen av Edvard Grieg viser de reelle tallene en vesentlig større sysselsettingseffekt i Norge enn det man trodde ved stortingsbehandlingen. Fasiten for byggeprosjektet endte på omtrent 13 750 sysselsatte.

-Vi valgte norske verft og leverandører ved alle de store kontraktstildelingene, sier Kristin Færøvik. -Dette gjorde at den norske andelen av verdiskapingen endte på hele 59 %. Noe norskere enn det er det neppe mulig å bygge en plattform, sier hun.

Størstedelen av arbeidet ble utført ved Kværner sitt verft på Stord, og med vesentlige bidrag fra verftet deres i Verdal og fra Aker Solutions i Egersund og Apply i Leirvik.

Direkte gevinst til samfunnet
Ringvirkningsanalysen tar ikke for seg de forventede salgsinntektene fra feltet. Disse vil representere inntekter til staten gjennom selskapsbeskatningen på flere titalls milliarder kroner.

-Skatteinntektene er selvsagt svært viktig for Norge, men for folk flest er det vel så viktig å ha en jobb å gå til som sikrer inntekt nå. Det trygger eget livsgrunnlag og bidrar med skatt til fellesskapet. Det er dette som gjør at sysselsettingseffekten fra aktiviteten på sokkelen gir betydelig og umiddelbar samfunnsøkonomisk gevinst, sier Kristin Færøvik.

Analysen fra Menon Economics viser at alle landets fylker har opplevd sysselsettingseffekt fra Edvard Grieg. Men at hovedtyngden som ventet ligger i Hordaland, Rogaland og i Oslo og Akershus. Trøndelag og Møre og Romsdal ligger også høyt på listen.