Til toppen

Sokkelens laveste produksjonskostnad blir enda lavere

Lundin Norway har norsk sokkels laveste kostnad per fat produsert olje. I år skal kostnadene per fat ytterligere ned.

I gjennomsnitt hadde Lundin Norway en kostnad per fat produsert olje på 4,25 US dollar i 2017. Ingen andre selskap på norsk sokkel kan skilte med tilsvarende lave produksjonskostnader. Snittet for norsk sokkel er ca. 11 US dollar per fat. Det er flere faktorer som bidrar til det gode resultatet, men mye handler om folk og arbeidsmetoder.

-Siden 2015 har vi firedoblet produksjonen vår uten å falle for fristelsen til å la organisasjonen ese ut. Vi har om lag akkurat samme antall hoder nå som da, sier administrerende direktør Kristin Færøvik. –En viktig forutsetning for dette er effektive arbeidsprosesser. Vi er veldig bevisst på å unngå unødvendig byråkrati, og at avgjørelser i størst mulig grad fattes av fagekspertene som kjenner utfordringene. Og at vi bruker kompetansen hos leverandørene våre på en god måte uten at vi dupliserer med egne folk som skal kikke de over skulderen, sier Færøvik.

Edvard Grieg-feltet er Lundins viktigste bidragsyter til selskapets produksjon. Siden oppstart i 2015 har teamet som jobber om bord sørget for at plattformen har produsert med svært høy regularitet helt fra første dag

-Det vil alltid være slik at en høy, trygg og stabil produksjon er grunnlaget for gode resultater i vår industri. I så måte har teamet vårt på Edvard Grieg overgått alle forventninger, sier Kristin Færøvik.

Lundin Norway ser fortsatt muligheter for ytterligere forbedringer. Prognosene for 2018 viser en forventet produksjonskostnad på 4,15 US dollar per fat.

-Dette er naturligvis bra for oss som selskap. Men vi skal også huske på at størstedelen av inntektene fra produksjonen på norsk sokkel går til staten og felleskapet. Slik sett er dette gode nyheter for alle, sier Kristin Færøvik.