Til toppen

Del 2 – Stort potensial i nye reservoartyper på norsk sokkel

Serie: Nye reservoartyper på norsk sokkel. Del 2:4, Karstifiserte karbonater.
Estimater viser at rundt halvparten av verdens reserver av olje og gass finnes i oppsprukket karbonatbergarter. Disse kan være kjemisk oppløst, eller karstifisert. For første gang i norsk sokkels historie skal Lundin Norway i sommer produsere olje og gass fra karstifiserte karbonater.

Serie: Nye reservoartyper på norsk sokkel.
Lundin Norway jobber for å kunne utvinne olje og gass fra helt nye reservoartyper på norsk sokkel. Potensialet er stort dersom vi lykkes.

 

Karbonatfelt kan være veldig store, men de er generelt mye mer kompliserte enn sandsteinsfelt. Det skyldes at de er bygget opp av biter med helt eller delvis knuste skjell, skall og fragmenter fra planter og dyr. Kornene og porerommet mellom kornene får dermed ofte en komplisert form. Dessuten er det vanlig med stor grad av kjemisk oppløsing og re-avsetning av mineralene. Slik oppløsning kan ha skjedd hvis karbonatene har vært utsatt for surt regnvann som har trengt ned i sprekkesystemene i steinen. Men karstifisert karbonat er komplisert å bore i, og det er vanskelig å beregne produksjonsegenskapene til reservoaret.

Noen av verdens største oljefelt ligger i karstifiserte karbonater i Midt-Østen. Nå har er vi optimistiske med tanke på potensialet i den sørlige delen av Barentshavet, og særlig for funnene Alta og Gohta som bl.a. består av ulike karbonatbergarter. Vi har boret flere brønner og samlet inn mye data for å beskrive reservoarene, og nå planlegger vi en testproduksjon på Alta-funnet for å hjelpe oss med å forstå hvordan gass, olje og vann vil strømme i dette reservoaret.

Vi skal bore en 700 m lang horisontalbrønn, og produsere fra denne i om lag to måneder. Oljen samles opp i et tankskip som leverer den til oljeraffineriet på Mongstad når testen er ferdig. Data fra testen vil være avgjørende for å kunne lage en fornuftig plan for utbygging av Alta og Gohta. Ressurspotensialet i Alta og Gohta er estimert til å kunne være så mye som 390 millioner fat oljeekvivalenter.

Foreløpige resultater er så positive at Oljedirektoratet har kunne øke sitt anslag betraktelig for hvor mye utvinnbar olje og gass som kan forventes å finnes i Barentshavet. Og parallelt med reservoartestingen jobber Lundin med et utbyggingskonsept for Alta og Gohta.

 

 

Del 1:4 Oppsprukket grunnfjell.