Til toppen

Studenter på premietur til Nordsjøen

En reise til Edvard Grieg-plattformen i Nordsjøen var førstepremien i studentkonkurransen «Vis oss ideen din». Konkurransevinnerne fikk en opplevelse som er få forunt.

-Turen er det mest fantastiske som har hendt hittil i 2018. Alt var over all forventning, både når det gjelder helikopterturen og oppholdet på plattformen, og ikke minst alle menneskene som bidro til en fantastisk dag, sier Monika Dyrendahl, en av de tre vinnerne.

«Vis oss ideen din» er en konkurranse som arrangeres av Lundin Norway i samarbeid med Norsk Petroleumsforening. Hensikten er å stimulere studenter til å tørre å tenke nytt, og til å motivere de for en karriere innen olje og gass. Dette var andre gang konkurransen ble arrangert. Responsen har vært formidabel, så fagjuryen fikk en stor jobb med å gå gjennom alle bidragene. De landet til slutt på å dele førsteplassen mellom to bidrag.

Joakim Nornes sitt forslag gikk ut på å automatisere prosessen med å feste klemmene som holder kontroll-kabler fast langs produksjonsrøret. Mye av jobben er i dag manuell. Med Joakim sin løsning kan man redusere tiden folk må oppholde seg i såkalt rød sone på boredekk, og i tillegg øke hastigheten på ferdigstillelsen av brønnen.

Monika Dyrendahl og Trine Remmen skisserte en løsning for overvåking av reservoar i produksjon, ved hjelp av autonome undervannsfartøy som kan samle inn ulike typer data kontinuerlig. På den måten kan man optimalisere produksjonen og øke utvinningsgrad.

Alle tre vinnere fikk nylig en eksklusiv tur ut til Edvard Grieg-plattformen i Nordsjøen og til boreriggen Rowan Viking som borer produksjons- og injeksjonsbrønner på Edvard Grieg-feltet. Her fikk de en heldags omvisning med plattformsjefene på begge plattformene som guider, assistert av en rekke sentrale fagpersoner fra både Lundin og fra riggselskapet. Og omvisningen fenget virkelig gjestene.

-Helt siden jeg begynte å studere petroleumsfag har det vært en drøm å få reise offshore. Turen til Edvard Grieg ga virkelig mersmak, sier Trine Remmen, en av de tre vinnerne.

-Jeg studerer boreteknologi ved NTNU og derfor var besøket til boreriggen Rowan Viking spesielt interessant, sier Joakim Nornes. -Å se hvordan de brukte avansert teknologi for å hente data fra brønnen opp til dekk var utrolig interessant.

Trine Remmen forteller at hun sist sommer hadde sommerjobb hos et leverandørselskap, og at hun nå fikk oppleve resultatet av sin egen jobb på nært hold. – I forrige brønn ble det kjørt en smartkomplettering som jeg selv forberedte i sommer. Derfor var det spesielt gøy å høre at «min ventil» nylig var installert i brønnen, sier Remmen.

Alle de tre konkurransevinnerne har gjennomført studier samtidig med at oljeprisen har falt og det har vært langt færre nyansettelser i olje- og gassindustrien. De har likevel ikke angret et sekund på at de har valgt petroleumsrettede utdanninger.

-Det viktigste er å ha is i magen, og huske at det er i motbakker det går oppover, sier Monika Dyrendahl. –Vi merker allerede på industrien at det går bedre og at det er en oppsving i markedet. Det gir en ekstra motivasjon de siste månedene før vi leverer masteren nå til våren, sier Dyrendahl.