Til toppen

Tester ny reservoartype i Barentshavet

Lundin Norway har startet forberedelser for å teste en helt ny type oljereservoar i Alta-funnet i Barentshavet. Funnet består av det som kalles karstifiserte karbonater. Om den to måneder lange produksjonstesten blir vellykket vil det være et viktig steg mot en eventuell utbygging, og den kan bidra til å øke ressurspotensialet i Barentshavet betydelig.

Dette er første gang det skal testproduseres olje og gass fra karstifiserte karbonatbergarter på norsk sokkel. Karbonatbergarter er generelt mer kompliserte enn sandsteinsfelt. Det skyldes at de er bygget opp av biter med helt eller delvis knuste skjell, skall og fragmenter fra planter og dyr.

Dessuten er det vanlig med stor grad av kjemisk oppløsing på grunn av surt regnvann som har trengt ned i sprekkesystemene i steinen. Dette kalles karstifisering. Vi trenger å teste og forstå produksjonsegenskapene til et slikt reservoar bedre, og data fra testen vil gi oss viktig informasjon for å modne funnet videre.

Det har vært stor aktivitet på feltet den siste tiden. Boreriggen Leiv Eiriksson har startet boringen av den 700 meter lange horisontale testbrønnen, og Technips spesialskip Deep Explorer har klargjort et nesten en kilometer lang fleksibelt produksjonsrør som skal koples til tankskipet som skal ta imot oljen under testen. Oljen leveres til oljeraffineriet på Mongstad når testen er ferdig.

Ressurspotensialet i Alta og nabofunnet Gohta er estimert til å kunne være mellom 115 og 390 millioner fat oljeekvivalenter. Informasjonen man får fra testen vil være avgjørende for det videre arbeidet med å modne disse funnene fram mot en utbygging.

****

Lundin Norway er operatør for PL609 med eierandel på 40 prosent. Lisenspartnere er DEA Norge AS og Idemitsu Petroleum Norge AS med 30 prosent eierandel hver.