Til toppen

Nye lisenser til Lundin i 24. konsesjonsrunde

Lundin Norway tildeles tre nye lisenser i forbindelse med tildeling i 24. konsesjonsrunde. Lisenstildelingen styrker selskapets posisjon i kjerneområder i Barentshavet.

Lundin Norway er tildelt operatørskap for en av de tre nye lisensene.

Lisensene ligger i direkte tilknytning til lisenser der Lundin allerede er operatør eller lisenspartner.

-Tildelingene vi har fått i 24. konsesjonsrunde støtter opp under den strategien vi har fulgt hele tiden med å bygge en solid lisensportefølje i de områdene vi har tro på og ønsker å satse i, forklarer letedirektør Halvor Jahre. Dette sikrer oss tilgang til svært interessant leteareal i de områdene vi fokuserer vår satsing.

Målsettingen er å kunne dra nytte av erfaringer fra flere letebrønner i samme område og utnytte data bedre for å oppnå letesuksess. Slik har det blitt gjort på Utsirahøyden i Nordsjøen og på Lopphøgda i Barentshavet.

 

Lisenser tildelt Lundin Norway (med eierandel og partnerskap):

PL960 (Blokkene 7018/4, 5): Equinor (Operatør) 40 %, Lundin Norway 20%, DEA 20%, Petoro 20%
PL962 (Blokkene 7322/1, 2, 4, 5, 8 ): Spirit (Operatør) 60 %, Lundin Norway 20%, AkerBP 20%
PL965 ( Blokkene 7323/ 5, 6): Lundin Norway (Operatør) 60 %, Spirit 40%