Til toppen

Boreprogrammet på Edvard Grieg ferdigstilt

Alle de 14 planlagte brønnene på Edvard Grieg-feltet i Nordsjøen er ferdigstilt. Samtlige brønner leverer som forventet eller bedre, og programmet er gjennomført under budsjett.

Det omfattende boreprogrammet var en del av grunnlaget for utbyggingen av feltet da plan for utbygging og drift (PUD) ble behandlet og godkjent av Stortinget i 2012. Samtlige brønner er boret med den oppjekkbare boreriggen Rowan Viking over en periode på om lag tre år. Fasiten etter endt program er at alle brønner leverer i henhold til forventningene eller bedre. Dermed har vi en stor brønnkapasitet som igjen gir oss stor fleksibilitet i produksjonen, og mulighet til å utnytte produksjonskapasiteten på plattformen fullt ut.

-Edvard Grieg feltet består av flere typer reservoarer, og vi har selvsagt vært spente på hvordan de vil produsere. Alle brønnene er nå satt i produksjon og alle brønnene produserer i henhold til forventning eller over, sier administrerende direktør i Lundin Norway, Kristin Færøvik.

Da utbyggingen ble vedtatt i 2012 regnet man med at det ville produsere 186 millioner fat oljeekvivalenter (oe) over feltets levetid. I ettertid er dette reservegrunnlaget økt med hele 47 % til 274 millioner fat oe. Og det er en forventning om at tallet skal kunne overstige 300 millioner fat oe.

-Feltets estimerte utvinningsgrad har økt fra 38% til 50%. I tillegg forlenger vi feltets platåproduksjon med nesten to år, sammenliknet med det vi trodde mest på i PUD. Det vil si til slutten av 2019. Vi planlegger også til å bore flere in-fill brønner i 2020, og vi vil i løpet av 2018 samle inn ny 4D seismikk over hele feltet som vi skal bruke til å optimalisere plasseringen av disse. Alt i alt – lønnsomheten for feltet er allerede økt betydelig, og jeg forventer ytterligere økning i lønnsomhet i åren som kommer også, sier Kristin Færøvik.