Til toppen

Lundins havbunnsforskning imponerer biologene

Unikt prosjekt i Lundin Norway indikerer at økosystemene ikke påvirkes negativt av boreaktivitet.

En gul stålramme fullastet av måleutstyr og sensorer senkes 380 meter til bunnen av Barentshavet. Aldri før har vi fått mer kunnskap om økosystemene og livet i havet rundt boreoperasjoner enn vi får fra Lundins «Lander no 1».

– Dataene som samles av kameraer og biologiske sensorer tyder på at organismene på havbunnen ikke påvirkes under boreoperasjoner. Områdene viser samme biologiske aktivitet som da vi kom, sier petroleumssystemanalytiker Rolando di Primio, som har vært med på å utvikle «landeren» for Lundin.

Imponerer biologene
I fjor høst gjorde «landeren» undersøkelser på havbunnen under en boreoperasjon ved Hufsa-prospektet i Barentshavet. Nå er mesteparten av resultatene klare, og indikerer at mengden av plankton og fisk ikke er påvirket negativt av aktiviteten.

Dette gjelder både antall og typer fisk, samt fiskens bevegelser og adferd fra vi begynner å bore frem til riggen forlater området, sier di Primio.

Funnene gjør at prosjektet følges nøye av andre oljeselskaper og en rekke forskningsinstitusjoner. Gjennom Akvaplan Niva søker forskningsnettverket Arctos forskningsrådet om midler til nye undersøkelser fordi prosjektet gir dem tilgang på verdifulle data om havmiljøet.

– Det er viktig at vi kjenner økosystemene der vi arbeider slik at vi forstyrrer miljøet minst mulig, og at kunnskapen fra prosjektet deles med flest mulig andre. Biologene blir imponert når de ser hva vi finner. Disse operasjonene gir dem tilgang på en enorm mengde data. Det har aldri blitt samlet så mye data om økosystemene på havbunnen rundt en boreoperasjon over en så lang tidsperiode, sier di Primio.

Norske myndigheter setter strenge miljøovervåkningskrav til alle operatører på norsk sokkel. Lundin har alltid gått lenger.

– Vi har satset systematisk på forskning og utvikling innen miljøkartlegginger og økosystemundersøkelser av Barentshavet siden tildeling av vår første lisens i 2008. Vi viser gjennom dette prosjektet at vi fortsetter å lede an innen miljøundersøkelser, sier di Primio.

Økt sjanse for funn
Siden april har «landeren» ligget på havbunnen ved Svanefjell i Barenthsavet (PL659). Her har den registrert hvordan naturlige gasslekkasjer påvirker livet på havbunnen. Landeren skal også gi kunnskap som kan øke sjansen for å gjøre funn av olje og gass.

– Slike naturlige strømmer av gass fra havbunnen kan ofte være relatert til olje og gassforekomster i dypere lag, sier di Primio.

Letesjef i Lundin, Halvor Jahre, understreker at forsking og utvikling er svært viktig for Lundin Norway.

–Både for å øke verdi på eksisterende prosjekter, forbedre operasjoner i nye miljøer og skape fremtidige muligheter, sier Jahre.

– Med dette prosjektet vil vi vise at vi tar Barentshavet på alvor. Først og fremst med tanke på miljøet, men vi gjør også disse kartleggingene fordi vi tror vi kan finne store mengder olje og gass i disse områdene. Undersøkelsene gjennomføres både med tanke på økt kunnskap om hva som ligger under bakken, samt utforming og plassering av fremtidig infrastruktur, sier Jahre.