Til toppen

Seismikkteknologien «TopSeis» kan knekke letekoden i Barentshavet

Banebrytende seismikkteknologi og unike arbeidsmetoder tar Lundin Norway nærmere nye funn i sørlige Barentshavet.

I disse dager analyserer geologene i Lundin Norway 2000 kvadratkilometer med seismiske data innhentet med TopSeis- teknologi fra Lopphøgda i Barentshavet. Det er første gang denne teknologien tas i bruk på norsk sokkel, og de foreløpige resultatene er lovende for fremtiden.

– Det er ingen tvil blant Lundin Norways geologer at de nye dataene vil være nøkkelen for å virkelig knekke koden for nye oljefunn i sørlige Barentshavet, sier senior geofysiker i Lundin Norway, Per Eivind Dhelie.

Lundin-utviklet teknologi

TopSeis-metoden som er utviklet av Lundin Norway sammen med seismikkselskapet CGG gir krystallklare bilder av undergrunnen og er spesielt godt egnet for grunne reservoarer, som for eksempel i sørlige Barentshavet.

– Seismiske innsamlinger fra sørlige Barentshavet har vist seg å kreve litt mer arbeid, rett og slett fordi havbunnen er veldig hard og signalene reflekteres på en helt annen måte enn vi er vant med fra andre deler av norsk sokkel. Detaljgraden fra TopSeis kan være til stor hjelp for å forstå de spesielle geologiske forholdene med store hulrom i undergrunnen (karstifiserte karbonater), som i Alta-funnet. Denne reservoartypen er nytt i norsk sammenheng, og krever nye løsninger, sier Dhelie.

Metoden går ut på at to seismikkbåter opererer i tandem. Signalkildene til den ene båten plasseres rett over lyttekablene, og ikke foran som er det vanlige. For å få dette til må lyttekablene trekkes tilstrekkelig dypt i vannet til at båten med signalkilden kan seile over dem uten å komme i konflikt med kablene. En slik operasjon Banebrytende seismikkteknologi og unike arbeidsmetoder tar Lundin Norway nærmere nye funn i sørlige Barentshavet. har tidligere vært ansett som umulig å gjennomføre.

– Det er nok mange geofysikere i verden som har tenkt tanken. Men Lundin Norway brettet opp armene og satte i gang med å finne en løsning, sier Dhelie.

En ny æra

Metoden gjør at de viktige dataene midt under kildene nærmest blir støyfrie. Dhelie mener Lundin Norway nærmest har introdusert en ny æra i seismikkindustrien.

– Bildekvaliteten er revolusjonerende god. Det er som å gå fra 720 til Ultra HD og 4K på fjernsynet hjemme. Introduksjonen av TopSeis har virkelig snudd opp ned på gamle inngrodde sannheter. Med disse høyoppløselige bildene er sannsynligheten langt høyere for å gjøre nye funn. Porøsiteten man jakter nede i de Permiske kalkavsetningene i sørlige Barentshavet skal ses og finnes, sier Dhelie.