Til toppen

Lundin Norway bidrar til historisk forskningsløft

Minister for forskning og høyere utdanning trekker frem Lundin Norway sin innsats for å løfte et av de største forskningsprosjektene noen sinne rettet mot olje- og gassindustrien.

Opptil 40 doktorgradsstudenter skal bidra til å styrke områder som digitalisering, effektivisering, sikkerhet, miljø og nye forretningsmodeller i olje- og gassindustrien. Fire av dem skal støttes og følges opp av Lundin Norway.

Forskning- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø er glad for å se at næringslivet ser nytten av å involvere akademia for å få ned kostnadene og finne smarte løsninger.

– Omstillingen vi skal gjennom vil kreve et tettere samspill mellom næringsliv og akademia. Et samspill som illustreres godt i dette prosjektet hvor olje- og gassnæringen bruker kompetanse fra institutter og miljøer man tradisjonelt ikke forbinder med olje- og gassindustrien, sier Nybø, når hun får presentert programmet ved Lundins stand på ONS.

I regi av NTNU utgjør utdannings- og forskningsprogrammet BRU21 (Better Resource Utilization in the 21st century) den største satsingene noensinne for å etablere og forsterke kompetanse og et verdensledende forskningsmiljø rettet mot olje- og gassindustrien.

– Vi ser en stor nytte av å være med å løfte et slikt prosjekt. Ved å styrke vår bransje med den nyeste forskningen innen digitalisering og automatisering vil det gi oss nyttig kunnskap og nye løsninger. Dette bidrar til å gjøre Norges viktigste næring konkurranse dyktig også i framtida, sier koordinator for forskning og utvikling i Lundin, Tove Lie.

Kandidatene hos Lundin Norway skal jobbe med temaene boring, produksjonsoptimalisering, drift og feltutvikling. Men også de mer tradisjonelle temaene som teknologiske utfordringer knyttet til Barentshavet, feltutvikling og haleproduksjon vil være i fokus.

– Vi må hele tiden søke etter nye løsninger og ideer for å styrke Lundin Norways sin konkurranseevne, sier Lie.

Mathilde Hotvedt er en av PhD-studentene som i sin doktorgrad skal samarbeide med Lundin. Hun delte informasjon om sitt prosjekt med statsråden.

Unikt program
Satsingen er et samarbeid mellom flere ulike institutter ved NTNU og inkluderer også institutter og miljøer som tradisjonelt ikke har jobbet direkte mot olje- og gassindustrien som for eksempel, automatisering og kybernetikk, kunstig intelligens og cybersikkerhet.Til hver av de 40 doktorgradsstudentene vil det knyttes 4-6 master- og bachelorstudenter slik at programmet totalt vil kunne favne 200-250 studenter.

– Dette gjenspeiler hvordan olje- og gassindustrien nå i stadig større grad benytter kompetanse og teknologi som ikke er industrispesifikk, og også motsatt – at kompetanse fra industrien benyttes innen helt andre felt, sier Lie.