Til toppen

Vellykket avgrensningsbrønn og prøveproduksjon på Alta

Lundin Norway, som operatør for utvinningstillatelse 609, har sammen med partnerne nettopp gjennomført en vellykket avgrensningsbrønn og prøveproduksjon på Alta-funnet på Lopphøgda i sørlige Barentshavet.

«Jeg er utrolig stolt av det vi har fått til. Denne avgrensningsbrønnen, inkludert prøveproduksjonen, er viktig av flere grunner», sier administrerende direktør Kristin Færøvik i Lundin Norway. «Boreteknisk, fordi dette er første gang vi som selskap borer en så lang, horisontal brønn i dette helt spesielle reservoaret med karstifisert karbonat. Det er også første gang dette er gjort på norsk sokkel. Det klarte vi på en utmerket måte operasjonelt, uten sikkerhetsmessige eller miljømessige hendelser. Og ikke minst, etter over to måneder med prøveproduksjon fra brønnen, så forstår vi nå mye bedre feltets produksjonsegenskaper. Og resultatene er så langt mye bedre enn forventet».

Avgrensningsbrønnen (7220/11-5) på Lopphøgda befinner seg ca 4 km sør for det opprinnelige Alta-funnet, og er den femte brønnen totalt rundt Alta-funnet som ble gjort i oktober 2014. Litt over to måneders prøveproduksjon er nå gjennomført, og denne testen bekrefter gode til meget gode reservoarforhold. Det er utført datainnsamling og prøvetaking inkludert produksjonslogging. Trykkdata indikerer samme trykkregime som i tidligere brønner boret på funnet, og bekrefter god kommunikasjon over Alta-strukturen.

Resultatene fra avgrensningsbrønnene er viktige med hensyn på det videre arbeidet med å kartlegge østflanken av funnet og ressursestimatet for feltet vil bli oppdatert i forbindelse med selskapets 2018 reserve oppdatering som kommer tidlig i 2019. Det forventes at ressursanslaget for Alta vil øke og usikkerheten vil reduseres.

«Nå kan vi vurdere behovet for ytterligere avgrensningsbrønner, og vi ønsker å foreslå for partnerskapet å gå videre med mer detaljerte feltutviklingsstudier», sier Færøvik.

Partnerne i PL609 er DEA Norge og Idemitsu Petroleum Norge med 30% eierandel hver.