Til toppen

Fant 140 millioner år gamle tenner i letebrønn

I kritt-tiden svømte det en rovfisk i Nordsjøen. Nå har geologer i Lundin Norway funnet fiskens tenner 1800 meter under havbunnen.

(Bilde: Det er meget sjelden man finner et tannsett 1800 meter under havbunnen. Disse ble funnet i en brønn på Rolvsnes-prospektet i Nordsjøen.)

 

Det er ikke bare olje og gass vi finner når vi leter i Nordsjøen. I borekaksprøver fra en brønn ble det funnet tenner som trolig stammer fra en rundt 140 millioner år gammel rovfisk. Brønnen ble boret tidligere i år i prospektet Rolvsnes i den sentrale delen av Nordsjøen.

-Det spesielle med funnet er at tennene er hele, og at de i det hele tatt ble funnet av noen svært observante geologer ute på riggen, sier senior explorationist Ingar Throndsen.

Han er en av to paleontologer i Lundin Norway. Ut fra størrelsen på tennene regner Throndsen med at rovfisken har vært mellom 15 og 30 centimeter lang. Det kan ha vært en liten hai eller et lite eksemplar av arten cladocyclus, eller «fiskebiter» som de ofte kalles, og som levde på denne tiden.

Styrer brønnen ved hjelp av fossiler
Alderen kunne man finne ut ved å gjøre såkalt biostratigrafisk analyse av mikroskopiske fossiler i de samme prøvene man fant tennene. Slike analyser gjøres i alle letebrønner for å tidfeste det som det bores i. Ulike lag i sedimentene inneholder fossiler fra ulike tidsperioder. På denne måten kan man sammenligne de forskjellige lagene fra brønn til brønn. I tillegg gir fossilene indikasjoner på hvordan det så ut der på den tiden, det geologene kaller avsetningsmiljøet. Noen fossiler kommer fra havet, noen fra ferskvann og noen fra land.  Noen av fossilene kan også fortelle noe om hvor dypt vannet var, mens andre kan si hvor på land de kom fra.

-Rolvsnes-brønnen var litt spesiell da den først ble boret ned gjennom lag av kvartær, tertiær og kritt alder før brønnen kom ned i grunnfjell. Her skulle det bores horisontalt rett under toppen av grunnfjellet i over 2500 meters lengde, sier Throndsen.

Etter å ha boret 1950 meter oppdaget geologene på riggen at borekaksen endret seg, og det var her de fant tennene.

-Vi vet fra tidligere brønner at det ofte er fisketenner eller biter av fisketenner i lagene nær bunnen av kritt, og antok derfor at vi hadde havnet over reservoaret. Borekaksprøver ble sendt inn og ved hjelp av mikrofossiler fikk vi bekreftet at vi var i bergarter av tidlig kritt alder.

Funnet av fisketennene var et av kriteriene som gjorde at vi raskt kunne fastslå at vi var over reservoaret, og at det derfor måtte bores dypere for å komme inn i reservoaret igjen, forklarer Throndsen.

Bredt spekter av fagdisipliner
-Ikke alle er klar over at vi sitter og studerer tusenvis av fossiler hver eneste dag. At paleontologer er med i arbeidet for å lete etter olje og gass viser at dette er en aktivitet som favner mange fagdisipliner, sier Throndsen.

Fossilene som studeres kommer både fra dyreriket og planteriket, og er som regel mikroskopiske.

-Av og til dukker det opp tenner. Det er til og med funnet knokler av store fiskeøgler, men som regel er det bitte små fossiler av pollen, sporer og encellede alger fra planteriket og mikrofossiler fra dyreriket som brukes til å bestemme alderen på undergrunnen, sier Throndsen.

 

Foto: 10Tons APS, Danmark