Til toppen

Vokser på langsiktig strategi

Hver tredje medarbeider i Lundin Norway er ansatt etter at oljeprisfallet startet i 2014. Til sammen har vi ansatt 140 personer i denne perioden. En langsiktig strategi har muliggjort denne veksten.

Lundin Norway har vært i konstant vekst helt siden selskapet ble etablert i 2004. I dag er vi om lag 370 ansatte. Og den formidable veksten har skjedd organisk. Selskapet er så godt som fullt ut tuftet på egne funn.

Selskapet vokste også kraftig før oljeprisfallet startet, blant annet gjennom oppbyggingen av en ny driftsorganisasjon for Edvard Grieg-plattformen.

-Det er to hovedårsaker til at vi har kunnet vokse så markant gjennom den nedturen som vår industri har opplevd siden 2014. Vi har hele veien hatt fokus på å ikke bygge en større organisasjon enn vi strengt tatt har bruk for. Dermed har vi ikke hatt stillinger vi kunne klare oss uten, sier Kristin Færøvik, administrerende direktør i Lundin Norway.

-For det andre tør vi å tenke langsiktig. Det vil alltid være svingninger i vår industri, men samtidig har vi et langt perspektiv på aktiviteten vår. Det tar som kjent gjerne et tiår eller mer fra funn til produksjon. Lundin har eiere som er villig til å investere i dag for det vi tror blir lønnsomt om ti år eller mer. Det er en stor styrke for selskapet, sier Færøvik.

Hun påpeker også at hele industrien er avhengig av at det gjøres nye funn på norsk sokkel.

-Uten nye utbygginger vil sysselsettingen og inntektene for samfunnet synke, sier Kristin Færøvik.

Mer leting, nye prosjekter
En aktiv letestrategi har på mange måter vært varemerket til Lundin Norway. Og det har gitt uttelling. Edvard Grieg og Johan Sverdrup utgjør de viktigste eiendelene i selskapet. Men vi har flere andre funn som modnes fram mot potensielle utbygginger.

For Luno II tar vi sikte på å levere plan for utbygging og drift (PUD) tidlig neste år. Dette planlegges som en havbunnsutbygging som knyttes til Edvard Grieg-plattformen. I Barentshavet kan Alta- og Gohta-funnene bli vår neste fullfelts utbygging. Og på Rolvsnes planlegger vi en langtidstest av det første reservoaret på norsk sokkel bestående av oppsprukket grunnfjell.

-Og vi gir oss ikke med dette, sier Færøvik. Leteprogrammet for 2019 vil vise at vi ikke har tenkt å slakke av på farten.