Til toppen

Anbefaler el-kjel på Edvard Grieg-plattformen

Lundin Norway anbefaler overfor de øvrige rettighetshaverne i Edvard Grieg-feltet at plattformen skal bygges om slik at den kan få hele sitt varme- og kraft via strøm fra land når områdeløsningen for kraft fra land til Utsirahøyden i Nordsjøen er etablert i 2022.

Edvard Grieg-feltet ble godkjent utbygd i 2012. I henhold til den godkjente utbyggingsplanen så skal nødvendig varme og elektrisitet produseres ved hjelp av to gassturbiner på plattformen fra produksjonsstart. Ved godkjenningen i 2012 stilte departementet også vilkår knyttet til en mulig fremtidig områdeløsning for kraft fra land til feltene på Utsirahøyden. Stortinget vedtok denne løsningen i 2014.

– Lundin Norway og partnerskapet i Edvard Grieg-feltet har hele tiden hatt som intensjon å oppfylle Stortingets vedtak om å ta i bruk kraft fra land. Samtidig er det teknisk krevende og kostbart å bygge om en plattform i drift. Nå har vi kommet fram til at det er teknisk mulig og økonomisk forsvarlig å installere el-kjel, slik at begge gassturbinene på plattformen kan stenges ned når områdeløsningen er etablert, sier administrerende direktør i Lundin Norway, Kristin Færøvik.