Til toppen

Norskutviklet radar styrker oljevernberedskapen

Med helt ny radarteknologi for deteksjon av olje på sjøen har Lundin Norway bidratt til et betydelig teknologisprang på norsk sokkel. Vi tror dette blir den rådende teknologien fremover, sier HMS-direktøren i selskapet.

Tradisjonell radarteknologi gir ofte falske alarmer og har vansker med å detektere olje på stille hav. Nye tester viser at den nyutviklede Ispas-radaren leverer banebrytende resultater.

-Resultatene fra de siste testene med olje på sjø er så gode, og viser et så stort teknologisk sprang, at vi regner med at dette er teknologi som blir rådende på norsk sokkel i fremtiden, sier Jan Vidar Markmanrud, HMS-direktør i Lundin Norway.

Han mener teknologien vil bidra til at man under mange forhold kan oppdage et eventuelt utslipp av olje tidligere, og på den måte både kunne stoppe utslipp raskere og i større grad begrense skader.

-Nå kan vi sette radaren i operativ modus på Edvard Grieg og utvikle teknologien videre slik at den kan brukes på andre produksjonsinnretninger og borerigger i fremtiden. Ispas-radaren er nok et eksempel på at Lundin går foran og bidrar til å gjøre det enda sikrere på norsk sokkel.

Lundin Norway har vært avgjørende
Lundin Norway har vært med på utviklingen av radaren siden 2014 sammen med det Moss-baserte selskapet Ispas. I høst kunne de første testene med olje på sjø gjennomføres på Edvard Grieg-feltet. Sjefen i Ispas, Richard Norland, mener at Lundins bidrag har vært avgjørende for utviklingen.

-Muligheten til å installere og teste radaren på Edvard Grieg feltet har avgjørende. Uten Lundin ville de resultatene vi har i dag i beste fall ligge et godt stykke inn i fremtiden, sier Norland.

Det nye med teknologien er at oljen oppdages ved at elektromagnetiske bølger måler forskjellen på luft og olje. Dette gjør at bølgehøyde, vær- og lysforhold ikke påvirker hva radaren fanger opp. Dette gir blant annet færre falske alarmer. Det er ingen bevegelige deler på radaren, som gjør at vedlikeholdsbehovet og antall feilkilder reduseres betydelig.

Fra forskning til ny teknologi
Lundin Norway har alltid vært opptatt av å ligge langt fremme innen forskning og utvikling. Markmanrud mener det også gjelder innenfor HMS.

-Det er viktig at vi klarer å omsette forskning og utvikling til anvendt teknologi for at vi stadig kan drive sikrere på norsk sokkel, sier Markmanrud.

Han legger vekt på at radaren også styrker oss og industrien på andre områder.

-Vi håper selvsagt dette er en teknologi vi aldri får bruk for når det kommer til olje på sjø. Men teknologien kan også brukes til å overvåke fartøysaktivitet, anslå bølgehøyder og oppdage is på sjøen. Dette er viktig å ha kontroll på når vi skal drive aktivitet i ulike områder på norsk sokkel.