Til toppen

Vellykket beredskapsøvelse på Edvard Grieg-feltet

Samspillet mellom en rekke beredskapsressurser og -organisasjoner ble satt på prøve da Lundin Norway AS gjennomførte øvelse der scenariet var helikopterhavari offshore.

Et omfattende apparat var i sving da det ble simulert helikopterhavari på Edvard Grieg-feltet. Totalt 20 markørdukker skulle berges av redningshelikopter og båter.

– Hendelsen ble håndtert på en effektiv måte, med god koordinering og kommunikasjon mellom de ulike aktørene, sier fagansvarlig for beredskap i Lundin Norway AS, Ralph Grønning.

Redningsbåter ble satt på sjøen i løpet av kort tid og disse plukket opp 10 markørdukker i løpet av 30 minutter. Markørdukkene ble tatt om bord for «behandling» på Edvard Grieg-plattformen, hvor de ble erstattet av reelle markører. Redningshelikopteret ankom en stund senere og startet med å hente opp de resterende 10 markørdukkene, noen direkte fra sjøen og noen fra en redningsflåte.

Bredt aktørbilde
Beredskapsorganisasjonen på Edvard Grieg-plattformen består av ulike beredskapslag som har ansvar for alt fra redning av personer fra sjøen til å utføre mottak og behandling av skadde. En egen beredskapsledelse om bord har ansvaret for å koordinere innsatsen (se oversikt over deltakere lenger ned på siden).

– I en reell hendelse er det mange aktører som må samhandle, og det er derfor viktig at disse involveres i en slik øvelse. Dette er en god måte for de ulike beredskapsorganisasjonene og ressursene å få trent seg i sine roller, samt øve på koordinering og kommunikasjon, sier Grønning.

Samtidig som markørdukkene ble hentet opp fra sjøen og brakt om bord på Edvard Grieg-plattformen, ble det etablert nødhospital for behandling av «pasientene». Undersøkelse og prioritering av pasientene ble utført av plattformens sykepleier med hjelp fra førstehjelpslaget.

Grunnlag for læring og forbedring
– Gjennom slike øvelser kan man avdekke svakheter og feil, noe som gir et godt grunnlag for læring og forbedring. Ved å trene på en slik måte får man også i større grad forberedt seg mentalt på at beredskapshendelser kan oppstå, og forhåpentligvis vil man da kunne respondere på en mer effektiv måte, sier Grønning.

– Dette var en nyttig øvelse for alle deltakere. De oppnådde sine øvingsmål, samtidig som det ble identifisert forbedringspunkter som vil bli tatt med i det videre arbeidet med å utvikle beredskapen ytterligere, sier Grønning.

 

Bl.a. disse deltok i øvelsen:

  • Bristow Norway AS
  • CHC Helikopter Service
  • Hovedredningssentralen Sør-Norge
  • Offshore Health Services
  • Apply Sørco
  • ESS
  • RESQ
  • Beredskapslagene på Edvard Grieg
  • Lundin Norway sin beredskapsorganisasjon på land