Til toppen

Solid reserveøkning i 2018

Vi økte våre 2P-reserver med nesten 50 millioner fat oljeekvivalenter i løpet av 2018. Det er vesentlig mer enn det vi produserte i løpet av året. Dette er femte år på rad reserveerstatningen er større enn produksjonen.

Produksjonen endte i 2018 på 30,1 millioner fat oljeekvivalenter (MMboe). Med 49,2 MMboe i nye 2P-reserver utgjorde reserveerstatningsgraden hele 163%.

Enkelt forklart satte vi mer inn i banken enn det vi tok ut. For et langsiktig oljeselskap er det viktig å over tid ha en reserveerstatningsgrad over 100%. Lundin har nå ligget over 100% i fem år på rad.

Størstedelen av reserveøkningen i fjor er knyttet til gode resultater fra boring og investering i WAG (vann alternerende gass injeksjon) på Johan Sverdrup-feltet som skal settes i produksjon i november 2019. Men også Edvard Grieg og Alvheim har bidratt til det gode resultatet.

Edvard Grieg fortsetter å levere bedre enn antatt med mindre oppbygging av vann enn forventet. Platåproduksjonen vil trolig vare rundt 6 måneder lenger enn det tidligere prognoser har vist, fram til midten av 2020. Foreløpige resultater fra 4D-seismikk som er samlet inn i 2018 bekrefter at vannfronten er lenger unna de viktigste produksjonsbrønnene enn det som ligger til grunn i reservoarmodellene. Seismikkdataene evalueres fremdeles og er ikke tatt inn i reservoarmodellene.

 

  2P reserver 3P reserver
31.12 2017 726.3 895.5
   – Produsert -30.1 -30.1
  + Endring + 49.2 + 35.4
31.12 2018 745.4 900.9
Reserveerstatningsgrad 163% 118%