Til toppen

Rekordstor lisenstildeling for Lundin Norway

Lundin Norway er tildelt andeler i 15 nye letelisenser på norsk sokkel. Dette er det høyeste antallet vi er tildelt i én lisensrunde noensinne. For 9 av disse lisensene tilbys vi operatørskap.

Myndighetene offentliggjorde tildelingene i TFO 2018 (tildeling i forhåndsdefinerte områder) i dag. Lundin Norway ble tildelt lisenser i alle deler av norsk kontinentalsokkel; i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

Letesjef i selskapet, Halvor Jahre er godt fornøyd med tildelingen.

-Dette er det største i antall lisenser vi er tildelt i samme lisensrunde i selskapets historie. Tildelingen er en god blanding av lisenser som forsterker oss i områder hvor vi allerede satser tungt, og den tar oss inn i nye områder med spennende muligheter, sier Halvor Jahre.

Lundin Norway er ett av de mest aktive leteselskapene i Norge. Tildelingen viser at myndighetene har tillit til selskapets langsiktige strategi om videre leting i alle deler av sokkelen.

Lisens – eierandel Lundin Norway

Nordsjøen
PL338E1 (Blokk 16/4)*: 50%

PL338FS1 (Blokk 16/1)*: 65%

PL976 (Blokkene 17/4,5,6,7,8,9)*: 50%

PL981 (Blokk 16/4)*: 60%

PL987 (Blokkene 30/7,8,10,11): 20%

PL988 (Blokk 30/5)*: 40%

PL989 (Blokk 36/7): 30%

PL991 (Blokkene 34/7, 8): 40%

Norskehavet
PL998 (Blokkene 6306/7, 8): 30%

PL1011 (Blokkene 6509/11, 12, 6510/10): 40%

Barentshavet
PL767B1 (Blokkene 7120/3, 7121/1,2,3, 7122/1)*: 50%

PL902B1 (Blokkene 7120/1,2)*: 40%

PL1023 (Blokkene 7123/6, 7124/1,2,4,5): 50%

PL1027 (Blokkene 7220/3, 7221/1,2,4,5)*: 40%

PL1029 (Blokkene 7221/3, 7222/1,2,3, 7321/12, 7322/10,11,12)*: 40%

 

* Operatør Lundin Norway

1 Geografisk utvidelse av eksisterende lisens