Til toppen

Lundin med betydelig kontrakt til TechnipFMC

TechnipFMC tildeles kontrakt for design, innkjøp, fabrikasjon og installasjon i forbindelse med utbygging av Luno II-feltet, og utviklingen av Rolvsnes-funnet. Luno II og Rolvsnes ligger på Utsirahøyden i Nordsjøen og skal knyttes til Edvard Grieg-plattformen.

De to prosjektene befester Lundin Norway sin ledende rolle i utviklingen av Utsirahøyden som et av de viktigste områdene for produksjon av olje og gass på norsk sokkel. Edvard Grieg-plattformen ble designet og bygget som et feltsenter. Dette er en investering vi nå kan kapitalisere på.

Luno II ble påvist i 2013 og ligger i lisens PL 359, om lag 15 kilometer sør for Edvard Grieg-feltet. Feltet skal utvikles med en havbunnsinstallasjon. Brønnstrømmen vil bli sendt til Edvard Grieg-plattformen for prosessering og videre transport.

TechnipFMC har jobbet integrert med Lundin også i FEED-fasen for Luno II og Rolvsnes. Denne kontraktstildelingen blir dermed en forlengelse av dette arbeidet. Lundin og TechnipFMC inngikk i 2017 et samarbeid om modning og utbygging av mindre felt i Nordsjøen. Hensikten er å involvere leverandøren på et tidlig tidspunkt i feltutviklingen for å kunne gjennomføre utbyggingen så raskt som mulig, og forenkle prosessen rundt de endringer som må gjøres underveis i prosjektet. De tekniske løsningene skal primært komme fra leverandøren, og målet er å ikke stille noen selskapsspesifikke krav fra operatørens side.

TechnipFMC skal levere alle elementer som skal installeres på havbunnen. Både SPS (subsea produksjonssystemer) og SURF (subsea umbilicals, risers & flowlines).

Rolvsnes-funnet ble gjort i 2009 i lisens PL 338C som ligger mellom Edvard Grieg og Luno II. Reservoaret på Rolvsnes ligger i oppsprukket og forvitret grunnfjell. Dette er en reservoartype det ikke er produsert fra på norsk sokkel tidligere. For å samle mer informasjon er det planlagt en langtids produksjonstest i 2020. TechnipFMC skal levere nødvendig utstyr til denne testen.

Lundin Norway er operatør for både Luno II og Rolvsnes. Eierandel i Luno II er 65%. Lisenspartnere er OMV (20%) og Wintershall (15%). Vår eierandel i Rolvsnes er 50%*, mens lisenspartnere er Lime Petroleum (30%*) og OMV (20%)

Ressursanslaget av Luno II er estimert til mellom 40 og 100 millioner fat oljeekvivalenter. Ressursanslag for Rolvsnes ligger mellom 14 og 78 millioner fat oljeekvivalenter.

 

(*= Lundin Norway har inngått avtale med Lime Petroleum om kjøp av deres andel i Rolvsnes. Forutsatt myndighetsgodkjennelse vil Lundins eierandel dermed øke til 80%.)