Til toppen

Unngikk ett års forsinkelse gjennom unikt samarbeid

Takket være tett samarbeid og en fleksibel avtale med leverandøren, har Lundin Norway unngått det som kunne bli ett års forsinkelse for utbyggingen av Luno II.

I fjor inngikk Lundin en unik avtale med TechnipFMC om modning av felt i Nordsjøen for tilknytning til Edvard Grieg-plattformen.

Den siste tiden har spesialister fra Lundin bokstavelig talt flyttet inn hos TechnipFMC og jobbet med deres fagfolk som et samlet team. Luno II er første prosjekt under denne avtalen. Avtalen har allerede vist seg å gi den ønskede gevinsten.

– Vi involverer leverandøren på et svært tidlig tidspunkt og å deler det meste av informasjon med de slik at alle problemstillinger på kommer på bordet med én gang, og ikke som en overraskelse på et senere tidspunkt, sier Kristin Færøvik, administrerende direktør i Lundin Norway.

Tradisjonelt har arbeidet i tidlig fase foregått som en bestilling fra operatøren til leverandørbedriften, men i dette tilfellet har man modnet fram konseptet i felleskap og beholdt fleksibilitet i prosjektet.

Forrige uke kunne vi tildele TechnipFMC kontrakt for design, innkjøp, fabrikasjon og installasjon i forbindelse med utbygging av Luno II-feltet som skal knyttes til Edvard Grieg-plattformen. Med en tradisjonell kontraktsform i tidlig fase ville ikke dette vært mulig.

Endret konsept uten forsinkelse
For da vi i fjor boret en avgrensningsbrønn på Luno II, dukket det opp et aldri så lite luksusproblem. Avgrensningsbrønnen ga vesentlig bedre resultat enn forventet, og det ble nødvendig å gjøre til dels store endringer i utbyggingskonseptet. Blant annet måtte alle brønner plasseres på andre steder enn først planlagt.

– Da kom avtaleformen vi hadde med TechnipFMC til sin rett. Den ga oss nødvendig fleksibilitet til at vi kunne gjøre endringene uten å tape tid, sier Kristin Færøvik.

Uten denne fleksibiliteten hadde prosjektet møtt flere utfordringer.

– Først ville det vært ganske umulig å kunne sette en topside modifikasjonskontrakt for Edvard Grieg hvis vi ikke hadde et klart prosjekt for tie-in. Modifikasjonskontrakten ble tildelt Rosenberg WorleyParsons i oktober i fjor. Så ville det bli forsinkelser i Luno II-prosjektet med ny og endret krav-spec fra operatøren, sier Færøvik.

Også TechnipFMC mener det er snakk om betydelige tidsbesparelser

– Uten en slik avtale ville nok nye anbudsprosesser ført til at prosjektet måtte utsettes. Det ville blitt kostbart for både leverandør og oljeselskap, sa salg- og markedssjef for Norge i TechnipFMC Arild Selvig til E24 under kontraktsigneringen.

– Fremfor å komme med spesifikke utstyrskrav kommer Lundin med funksjonskrav og lar oss komme med forslag til løsninger og teknologi. Dette er det første prosjektet i mine mange år i bransjen der jeg har sett at vi får ut potensialet for forbedringer, sa Selvig til avisen.