Til toppen

Det har blitt lett å overse effektene næringen har for samfunnet

En ny analyse viser at olje- og gassnæringen sysselsetter 225.000 mennesker i Norge. Kristin Færøvik er styreleder i Norsk olje og gass og kunne i dag overrekke olje- og energiministeren den ferske ringvirkningsstudien.

-Majoriteten av Norges befolkning i dag er født etter at vi ble en olje- og gassproduserende nasjon. Flertallet av oss har dermed aldri opplevd et Norge uten inntekter fra denne industrien, og med det et velutviklet velferdssamfunn og høy levestandard, sier administrerende direktør i Lundin Norway, Kristin Færøvik.

For dårlige til å synliggjøre verdiskaping
På Norsk olje og gass sin årskonferanse ble det lagt frem en analyse som viser petroleumsnæringens totale omfang og bidrag til norsk økonomi. Analysen, som er utført av Menon Economics, viser at olje- og gassnæringen sysselsetter 225.000 mennesker i Norge.

-Det er kanskje lett å overse effektene næringen har for samfunnet i form av sysselsetting og inntekter. Kanskje har vi i industrien også vært for dårlige til både å måle ringvirkninger og til å synliggjøre verdiskapningen. Blant annet har vi stort sett ikke regnet med effekten av den eksportrettede delen av næringen. Det har vi tatt med i regnestykket nå, sier Kristin Færøvik.

Analysen viser også at 8 av 10 norske kommuner finansierer 10% eller mer av sine driftsbudsjetter med inntekt fra petroleumssektoren I tallene inngår den kommunale skatteinngangen fra ansatte innen olje og gass, samt overføringer fra stat til kommune som kan relateres til oljeinntekter. Om inntektene for alle landets kommuner legges sammen utgjorde det 43 milliarder kroner i 2017.

Ringvirkninger fra Luno II
Lundins ferskeste bidrag til ringvirkninger og verdiskaping satelittutbyggingen til Edvard Grieg, Luno II. Om ikke lenge skal plan for utbygging og drift leveres Olje- og energidepartementet.

-Prosjektet har en investeringsramme på rundt 6,4 milliarder, og vi regner med at drøyt 60 % av dette vil bli investert i Norge, sier Færøvik.

I utbyggingsfasen som går fram til 2021 betyr dette mellom 4000 og 5000 årsverk, og vil sikre jobber i lokalsamfunn over store deler av landet.

-I lokalavisen på Orkanger i Trøndelag der TechnipFMC har en avdeling kunne vi nylig lese at de nå øker antall ansatte fra 60 til 140, i hovedsak på grunn av kontrakten de har fått for Luno II, forteller Færøvik.

Andre steder hvor det drypper Luno II-kroner er bl.a. Horten, Lysaker, Arendal, Bryne, Stavanger, Bergen og Kongsberg.

-Så ikke bare bidrar vi indirekte til kommuneøkonomien, men enda mer meningsfylt: til sysselsetting som er så avgjørende for å gi livskraft til lokalsamfunn over det ganske land, sier Kristin Færøvik.

Bilde: Aktiviteten ved TechnipFMCs spoolbase på Grønøra i Orkdal gir positive ringvirkninger for lokalsamfunnet.