Til toppen

Nå starter utbyggingen av Solveig

I dag leverer vi plan for utbygging og drift (PUD) av olje- og gassfeltet Solveig i Nordsjøen. Feltet bygges ut som en havbunnsinstallasjon tilknyttet Edvard Grieg-plattformen. TechnipFMC og Rosenberg WorleyParsons er tildelt betydelige kontrakter i forbindelse med utbyggingen.

Solveig (tidligere kalt Luno II) ligger om lag 15 kilometer sør for Edvard Grieg, og ble påvist i 2013. Reservegrunnlag for første fase av utbyggingen er estimert til 57 millioner fat oljeekvivalenter. Ytterligere deler av feltet vil bli vurdert for utbygging på et sener tidspunkt.

Lundin Norway er operatør for Solveig (PL359) med en eierandel på 65%. Lisenspartnere er OMV (20%) og Wintershall (15%).

Nytt kapittel
Utbyggingen av Solveig er et nytt kapittel i eventyret om Utsirahøyden. Området som ligger i den sentrale delen av Nordsjøen er et av de mest modne og utforskede områdene på norsk sokkel. Likevel er det her flere av de største oljefunnene er gjort de senere årene. Funnet av Edvard Grieg i 2007 ga en viktig nøkkel til å forstå undergrunnen i hele området. Ytterligere en håndfull felt ble funnet med bakgrunn i den nye forståelsen, med Johan Sverdrup som det desidert største.

Ved bygging av Edvard Grieg-plattformen ble det tatt høyde for at det kunne komme ytterligere felt som kunne knyttes til installasjonen. Allerede prosesseres olje og gass fra Ivar Aasen-feltet på Edvard Grieg. Og når Solveig nå blir bygget ut har plattformen kapasitet til også å ta imot brønnstrømmen fra dette feltet.

Navn fra Peer Gynt
Feltnavnet Solveig er hentet fra Henrik Ibsens skuespill Peer Gynt. Solveig er den uskyldsrene piken som Peer blir betatt av, men som aldri blir hans. Edvard Grieg har skrevet musikken til Peer Gynt, inkludert den svært kjente «Solveigs sang». Derfor var det naturlig å gi navnet Solveig til et felt uløselig knyttet, via rørledninger og kabler, til Edvard Grieg.

TechnipFMC skal levere alle elementer som skal installeres på havbunnen. Både SPS (subsea produksjonssystemer) og SURF (subsea umbilicals, risers & flowlines). Nødvendige modifikasjoner på Edvard Grieg-plattformen gjøres av Rosenberg WorleyParsons i Stavanger.

Organisk vekst
For Lundin Norway betyr utbyggingen av Solveig at vi fortsetter vår langsiktige strategi om å bygge selskapet organisk basert på egne funn og felt. Siden selskapet ble etablert i 2004 har vi vært det mest suksessrike leteselskapet i Norge. Nå befester vi også vår posisjon som et betydelig produksjonsselskap.