Til toppen

Tror på olje-æra i Barentshavet

Oljedirektoratet har lagt fram en ny rapport om petroleumsvirksomhet i nordområdene. Med en forsvarlig forvaltning, ny teknologi og stegvis tilnærming tror de Barentshavet blir det viktigste området for å opprettholde produksjon fra norsk sokkel.

Estimater viser at det fortsatt finnes 4 milliarder Sm3 oljeekvivalenter i uoppdagete ressurser på norsk sokkel. Rapporten viser at langt over halvparten av dette kan ligge i Barentshavet.

Oljedirektør Bente Nyland presenterte rapporten under Barentshavkonferansen 2019 som arrangeres i Hammerfest denne uka. Hun trakk frem at det er i Barentshavet sjansen er størst for å gjøre virkelig store funn. Denne antakelsen baserer seg på at det sammenlignet med Nordsjøen og Norskehavet er boret relativt få letebrønner i Barentshavet, og at det fremdeles er store områder hvor man ikke har lett i det hele tatt.

Teknologi og forvaltning
Oljedirektøren pekte på at det er viktig at aktiviteten i Barentshavet fremover bygge på den kunnskap og erfaring som allerede finnes. Både i Norge, men også i andre land med lignende klimatiske utfordringer.

Rapporten trekker fram aktivitet i USA/Alaska, Canada og Russland som eksempel. Disse områdene kan ha langt mer utfordrende forhold enn de vi finner i Norge. Her har man bl.a. funnet løsninger som gjør det mulig å produsere olje og gass på en trygg måte i områder med flere meter tykk sjøis. Den norske delen av Barentshavet er i all hovedsak isfri på grunn av Golfstrømmen.

Av slike grunner kan vi ikke operere med «arktiske forhold» som en generell beskrivelse, sa Bente Nyland i sitt innlegg. Regelen må være at aktivitet og installasjoner er tilpasset de aktuelle forholdene.

Utvikling av ny teknologi blir avgjørende. Både for sikkerhet og beredskap, men også for å gjøre utvinning i Barentshavet økonomisk lønnsomt. Denne utviklingen må skje i parallell med den stegvise tilnærmingen som norsk petroleumsforvaltning alltid har lagt til grunn.

Lundin bidrar!
I sitt innlegg under Barentshavkonferansen adresserte administrerende direktør i Lundin Norway, Kristin Færøvik, flere av problemstillingene som Oljedirektoratet skisserer.

-Vi har vært blant de mest aktive selskapene i Barentshavet de senere årene, og det er en rolle vi har planer om å beholde, sa Kristin Færøvik. –Og som ledd i denne strategien har vi bidratt til å ta fram ny teknologi spesielt egnet for forholdene i Barentshavet.

Hun nevnte spesielt seismikkteknologien TopSeis, og en ny løsning for å kontrollere boreveskenivået når man borer i karstifisert karbonat. Dette er en reservoartype som karakteriseres av store hulrom. Tap av boreslam kunne uten den nye teknologien ville ha gjort boringen svært krevende.

-Vi vil opprettholde et aktivt leteprogram for Barentshavet, og kommer også til å søke om nytt areal i området ved kommende tildelingsrunder. Per nå har vi mer enn 10 boremål vi ønsker å teste ut de kommende årene, sier Færøvik.

 

Her kan du lese Oljedirektoratets rapport om petroleumsvirksomhet i nordområdene.