Til toppen

Beslutter prøveproduksjon fra Rolvsnes-funnet i Nordsjøen

Lundin Norway og lisenspartner OMV vil gjennomføre prøveproduksjon fra Rolvsnes-funnet. Reservoaret består av oppsprukket forvitret grunnfjell. Det har aldri blitt produsert fra denne type reservoar på norsk sokkel tidligere. Derfor blir testen avgjørende for å kunne modne feltet fram mot en utbygging.

Rolvsnes ble funnet i 2009 og ligger i produksjonslisens PL338C sør for Edvard Grieg-feltet. I 2018 ble det boret en brønn med en horisontalseksjon i reservoaret som ble produksjonstestet i en periode på ti dager. Denne testen viste at brønnen kunne levere kommersielt interessante produksjonsrater. På bakgrunn av de positive resultatene går vi nå videre for å samle ytterligere kunnskap om hvordan reservoaregenskapene utvikler seg ved kontinuerlig produksjon.

Prøveproduksjonen skal skje ved bruk av en havbunnsinstallasjon på den eksisterende horisontalbrønnen som knyttes til Edvard Grieg-plattformen med en tre kilometer lang rørledning. Brønnstrømmen fra Rolvsnes skal prosesseres på Edvard Grieg. Utviklings- og installasjonsarbeidet gjøres i samarbeid med TechnipFMC og skal gjøres i parallell med utbyggingen av Solveig- feltet. Solveig ligger i samme område og skal også kobles inn til Edvard Grieg.

Til nå har ikke oljeforekomster i grunnfjell blitt ansett som drivverdig. Enkelt sagt må reservoarsteinen være porøs nok til å ha plass til hydrokarboner. Det er som regel ikke tilfelle for granittisk grunnfjell. Men dersom granitten er tilstrekkelig oppsprukket og den i tillegg har vært utsatt for forvitring ved at vann har strømmet gjennom sprekkesystemet og løst opp mineralene så kan den ha sprekker og porer som mettes av hydrokarboner. Ved sterk grad av forvitring, slik vi ser på Rolvsnes, er granitten oppløst og har gode reservoaregenskaper

-Testproduksjonen fra Rolvsnes er virkelig nybrottsarbeid på norsk sokkel. Om vi lykkes kan dette ta oss til en ny feltutbygging, men også åpne for et større potensial på norsk sokkel, sier administrerende direktør Kristin Færøvik.

-I vår lisensportefølje har vi flere prospekter hvor vi mener reservoaret består av oppsprukket granittisk grunnfjell, sier Færøvik.

Allerede senere i år skal Lundin bore en letebrønn på Goddo-prospektet hvor man også venter at det kan finnes oljeforekomster i oppsprukket forvitret grunnfjell. Goddo ligger i PL815 som er nabolisensen til Rolvsnes. Et eventuelt funn i Goddo kan være i kommunikasjon med Rolvsnes. Det potensielle ressursestimatet for Rolvsnes og Goddo er estimert til mer enn 250 millioner fat oljeekvivalenter.