Til toppen

Robotikkelever får verdifullt utstyr fra Lundin Norway

Når kunstinstallasjonen som har stått i resepsjonen til Lundin de siste årene demonteres, skal delene nyttes i utdanningen av fremtidens oljearbeidere.

Et titalls elever fra robotikklinja på Kuben VGS i Oslo har den siste tiden hatt noen skoledager utenom det vanlige. De har vært hos Lundin for å demontere en kunstinstallasjon som inneholder over 500 såkalte servomotorer.

– Dette utstyret er verd mange millioner, selv etter det er brukt, og vil være en stor del av undervisningen fremover. Servomotorer er viktig utstyr for å praktisere det som læres på linjen, og noe automasjonslinjene i landet har hatt for lite av. Så dette er et viktig supplement for å eksponere elevene mot denne type teknologi, sier James Fox, som er lærer og en av dem som startet opp robotikklina på Kuben.

Installasjonen «Breaking the surface» har prydet resepsjonsområdet til Lundin siden 2015. Selve demonteringsarbeidet er også god lærdom for elevene.

– Når eleven skrur dette her ned så får de virkelig ta en motor ifra hverandre, de får se hva en aksel er for noe, se rett og slett motoroppbyggingen og se hva de skal jobbe med i framtiden.

Elevene ser selv frem til å få prøve det nyervervede utstyret når de kommer tilbake på skolebenken.

– Det er alltid gøy å jobbe med ny elektronikk, særlig med det vi ikke har jobbet med så mye før. Så det blir veldig bra å få teste dette med sensorer og servomotorer i praksis, sier Herman Green Dahle, som er elev på den nyoppstartede robotikklinja.     

Han er blant de få som utdanner seg i en retning det vil bli økende behov for i oljebranjsen.   

– Dette er helt klart en utdannelse for fremtidens oljenæring disse elevene tar. Dette kommer for fult i Nordsjøen. Det er denne kompetansen vi trenger for å utvikle fremtidens plattformer. Derfor er det viktig at Lundin bidrar med å gi bort utstyr som hever kvaliteten på undervisningen, sier Kari Nielsen, driftsdirektør i Lundin Norway.