Til toppen

Edvard + Solveig = sant!

Driften av feltene Edvard Grieg og Solveig skal samordnes i én felles lisensadministrasjon. Dette sikrer mer effektiv drift og en bedre forvaltning av petroleumsressursene i bakken.

Olje- og energidepartementet har godkjent avtalen mellom Lundin Norway og partnerne om samordning av aktivitetene i Edvard Grieg- og Solveiglisensene. Samordningen ble muliggjort ved Lundins kjøp av Equinor sin andel på 15 % i PL359-lisensen i fjor, slik at eierskapet i de to lisensens ble identisk.

I praksis innebærer dette at de to lisensene kan drives som én lisens. Juridisk sett vil de to underliggende lisensene bestå, men alle beslutninger vil bli gjort i en felles styringskomite basert på arbeid i felles ressurs-, teknisk- og kommersiellkomite.

Det viktigste og mest verdiskapende er at brønnene på de to feltene, og kapasiteten på Edvard Grieg-plattformen, blir driftet ut i fra hva som er det mest optimale for den totale verdiskapningen, ikke individuelle lisensinteresser. Eksempelvis kan brønner på Edvard Grieg med relativt høyt vannkutt i fremtiden holdes tilbake til fordel for nye Solveig brønner med lavere vannkutt, og omvendt.

Prosjekt- og modifikasjonsaktivitetene i forbindelse med utbyggingen av Solveig vil kunne besluttes og gjennomføres raskere og mer optimalt da man slipper å vurdere skjevheter i økonomiske effekter mellom de to lisensene.

Administrativt vil vi kunne realisere tids- og kostnadssynergier fra felles lisensadministrasjon, regnskap og rapportering og unngå kommersielle problemstillinger.

– Avtalen mellom Edvard Grieg og Solveig er et ypperlig eksempel på strategisk samarbeid mellom forretningsutvikling og de tekniske disiplinene, sier administrerende direktør i Lundin Norway, Kristin Færøvik.

– Transaksjonen i PL359-lisensen og den påfølgende samordningen vil gagne partnerskapene i hele levetiden til feltene. Faktisk blir effektene større jo eldre feltene blir. Nå jobber vi med å tilrettelegge for liknende avtaler for øvrige nabolisenser, som for eksempel Rolvsnes og Goddo, sier Færøvik.