Til toppen

Lundin Norway feirer 15 år på norsk sokkel

Helt siden vi startet som et lite oljeselskap i 2004 har vi utfordret etablerte sannheter. Det har gitt resultater vi bare kunne drømme om.

Da en gjeng erfarne letefolk startet Lundin Norway, var Utsirahøyden det første området de ga seg i kast med. Et område hvor det har blitt boret brønner siden 1960-tallet, og som de fleste andre hadde avskrevet. Men entreprenørene i Lundin nektet å gi opp. De knakk en geologisk kode, som førte til funnene av blant annet Edvard Grieg og Johan Sverdrup.

Nå har vi blitt en betydelig aktør og et fullverdig operatørselskap på norsk sokkel. Vår egen plattform Edvard Grieg er en av verdens mest moderne, og produserer for fullt fjerde året på rad.

Verdiskaping for fellesskapet

Denne høsten starter produksjonen fra giganten Johan Sverdrup. Feltet er blant de fem største oljefeltene på norsk sokkel, og vil være et av de viktigste industriprosjektene i Norge de neste 50 årene. Utbygging og drift skal gi inntekter, ja faktisk over tusen milliarder kroner, og sysselsetting for hele Norge. For olje- og gassressursene på norsk sokkel tilhører fellesskapet. Oljeselskapenes jobb er å finne og produsere disse på en trygg og effektiv måte. Lundins aktivitet bidrar til å gjøre Norge til et av verdens beste land å bo i.

Utvikler oljenæringen

Våre 15 år på norsk sokkel har vist at vi er en aktør til å stole på. Og vi er klare for fortsettelsen. Våre om lag 400 ansatte er entusiaster, ja vi liker å kalle oss selv nerder, som fortsetter å utfordre det etablerte. Vi jobber hver dag for å utvikle selskapet, og dermed også en olje- og gassindustri for fremtiden. Slik har vi blant annet utviklet banebrytende seismikk-teknologi som skal hjelpe oss å knekke nye geologiske koder, også i Barentshavet. Vi har vist at vi tar omgivelsene på alvor med omfattende miljøovervåking og havbunnskartlegging i langt større grad enn noen forventer av oss. Vi rigger oss for fremtiden ved å være blant verdens fremste på vårt felt med å ta i bruk ny teknologi og digitale løsninger. Jobben som gjøres og verdiene som skapes i Lundin Norway er ikke bare viktig for oss, men for hele fellesskapet.