Til toppen

Betydelig kontrakt til Schlumberger

Lundin Norway har tildelt Schlumberger en kontrakt for et bredt spekter av tjenester inne boreteknologi for de neste fire årene. Størrelsen på kontrakten vil avhenge av aktivitetsnivå, men forventes å overstige én milliard kroner i perioden.

Schlumberger skal levere tjenester innen blant annet retningsstyrt boring og måle- og loggetjenester under boring. I tillegg blir de leverandør av boreveske og sement. Lundin Norway har et omfattende boreprogram de kommende årene, og vil ha flere borerigger på kontrakt. I forbindelse med utbyggingen av Solveig-feltet i Nordsjøen skal det bores produksjons- og injeksjonsbrønner, i tillegg til infill-brønner på Edvard Grieg-feltet, og et betydelig antall letebrønner i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

-Vi er fornøyd med å innlede et så viktig og langsiktig samarbeid med Schlumberger, sier Morten Grini, direktør for boring og brønn i Lundin. Arbeidet vi skal gjøre sammen vil ha avgjørende betydning for den fremtidige verdiskapingen i Lundin Norway, sier Grini.

Kontrakten gjelder initialt for de neste fire årene, med opsjonsmuligheter for ytterligere fire år.

Kontraktssignering med Kristin Færøvik fra Lundin Norway og Atle Nottveit fra Schlumberger.