Til toppen

Utbyggingsplan for Solveig godkjent

I dag godkjente Olje- og energidepartementet plan for utbygging og drift (PUD) av olje- og gassfeltet Solveig i Nordsjøen. Både finansminister Siv Jensen og Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg deltok på den offisielle markeringen.

Solveig ligger om lag 15 kilometer sør for Edvard Grieg-plattformen, og ble påvist i 2013. Feltet bygges ut med havbunnsinstallasjoner som knyttes til Edvard Grieg hvor brønnstrømmen skal prosesseres.

-At Solveig ligger så nær Edvard Grieg øker lønnsomheten i prosjektet, sa administrerende direktør i Lundin Norway Kristin Færøvik ved markeringen.

-Og det er spesielt morsomt å kunne gjennomføre en utbygging der en så stor andel av arbeidet skal utføres i Norge. Vi legger til grunn at rundt 60% av investeringskostnadene vil tilfalle Norge. Og særlig mer norsk enn det er det ikke mulig å gjennomføre en feltutbygging, sa Færøvik.

Beregningene viser at Solveig-utbyggingen vil generere mellom 4000 og 5000 årsverk i Norge. TechnipFMC og Rosenberg WorleyParsons er tildelt betydelige kontrakter i forbindelse med utbyggingen.

TechnipFMC skal levere alle elementer som skal installeres på havbunnen. Både SPS (subsea produksjonssystemer) og SURF (subsea umbilicals, risers & flowlines). Nødvendige modifikasjoner på Edvard Grieg-plattformen gjøres av Rosenberg WorleyParsons i Stavanger.

Utbyggingen av Solveig er et nytt kapittel i eventyret om Utsirahøyden. Området som ligger i den sentrale delen av Nordsjøen er et av de mest modne og utforskede områdene på norsk sokkel. Likevel er det her flere av de største oljefunnene er gjort de senere årene. Funnet av Edvard Grieg i 2007 ga en viktig nøkkel til å forstå undergrunnen i hele området. Ytterligere en håndfull felt ble funnet med bakgrunn i den nye forståelsen, med Johan Sverdrup som det desidert største.

Ved bygging av Edvard Grieg-plattformen ble det tatt høyde for at det kunne komme ytterligere felt som kunne knyttes til installasjonen. Allerede prosesseres olje og gass fra Ivar Aasen-feltet på Edvard Grieg. Og når Solveig nå blir bygget ut har plattformen kapasitet til også å ta imot brønnstrømmen fra dette feltet.

Lundin Norway er operatør for Solveig (PL359) med en eierandel på 65%. Lisenspartnere er OMV (20%) og Wintershall (15%).

Kristin Færøvik mottok godkjennelsen av utbyggingsplan for Solveig-feltet fra finansminister Siv Jensen og olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg.