Til toppen

Tsjekkisk brevdue nødlandet på borerigg

En brevdue søkte tidligere denne uken nødhavn på boreriggen Leiv Eiriksson i Nordsjøen. Etter en formidabel innsats fra en rekke personer er duen nå trygt tilbake på land.

Duen ble oppdaget på dekk av mannskap om bord på boreriggen Leiv Eiriksson. Riggen ligger i øyeblikket i den sentrale delen av Nordsjøen der den borer for Lundin Norway.

De oppfattet duen som litt forkommen, men også relativt tam og vant med mennesker. Og den var ringmerket slik at det var en mulighet for å finne ut hvor den hørte hjemme.

Så satte hjelpeapparatet i gang arbeidet; Først i form av forpleining om bord med vann og solsikkefrø på menyen. Det ble tatt kontakt med helikopterselskapet Bristow for å organisere transport til land. Sjefspilot i selskapet godkjente den noe uvanlige cargolasten. Det ble pakkereise i ordets rette forstand, i pappeske med luftehull.

Parallelt med transporten ble det tatt kontakt med Norsk Brevdueforbund. Et av deres medlemmer i Stavanger møtte opp på helikopterterminalen på Sola og tok imot passasjeren. Nå rapporteres det at duen har fått vask og stell, at den spiser og drikker godt og er i bedring.

Fra Tsjekkia
Ringmerkingen viser at det er snakk om en brevdue fra Tsjekkia, utklekket i 2013. Det betyr at det er snakk om en erfaren brevdue.

Representanten fra brevdueforbundet regner med den har vært «på slipp» et sted i Vest-Europa, men kommet ut av kurs på grunn av vind, og dermed havnet i Nordsjøen.

Nå er det godt håp om at brevduen skal komme tilbake til dueslaget i Tsjekkia og aktiv tjeneste.

Passasjer uten flyskrekk, klar for transport til land.