Til toppen

Vi skal ansette strukturgeolog

Ved vårt hovedkontor på Lysaker har vi nå ledig stilling som strukturgeolog. Stillingen inngår i Lundins kreative og dynamiske leteavdeling.

Lundin Norway har en stor leteportefølje på norsk kontinentalsokkel, og vi skal fortsette å vokse organisk. Det betyr at vi skal fortsette å lete etter nye olje- og gassfelt, og trenger å ha de flinkeste folkene med oss på laget. Du kan forvente både krevende og givende oppgaver i et åpent kontorlandskap befolket med hyggelige og dyktige kolleger.

Som strukturgeolog skal du kartlegge, tydeliggjøre og formidle geostrukturell utvikling, på alt fra bassengskala til enkeltstruktur- og prospekt-nivå. Utføre studier av forkastninger med tanke på forseglings-/lekkasjeproblematikk, og kartlegge og vurdere sprekkesystemer.

I tillegg må du regne med å bidra i lisensrundesøknader, regionale studier og annet lisensarbeid.

Vi regner med at du har utdanning som strukturgeolog-/geolog på master eller PhD-nivå og minimum tre års erfaring fra energibransjen, fortrinnsvis fra et utforskningsmiljø som har jobbet med norsk sokkel. Du har trolig ekspertise innen programvare for strukturell rekonstruksjon, forkastningsmodellering og forseglingsanalyse, og er fortrolig med tolkningsverktøy for seismiske datasett.

Søknadsfrist er 1. september.

Les mer og send søknad her.