Til toppen

– Norsk olje og gass er viktig for en trygg verden

– Verdens demokratier svekkes og de globale utslippene øker uten norsk olje og gass, sier administrerende direktør i Lundin Norway.

Under Arendalsuka hold Kristin Færøvik innlegg på GCE NODEs arrangement «The Future of Energy». Hun mener at selv om Norge er en liten energinasjon i verden, kan vi likevel ha en viktig rolle om vi spiller på våre styrker.

– Med en demokratisk, åpen og ansvarsfull sokkel kan vi påvirke og utvikle teknologier som endrer verden. Men det gjør vi ikke om vi gir ifra oss grunnlaget for å få dette til – 200.000 høykompetente arbeidere og nesten 300 milliarder i inntekter på statsbudsjettet, sier Færøvik.

Negativt for klima

Færøvik mener at den norske klimadebatten fort blir navlebeskuende når den dreier seg om å legge ned oljeindustrien, og viser blant annet til lederen for FNs klimapanel Hoesung Lee som under et Oslo-besøk i fjor sa til NRK at «det er fullt mulig å drive norsk olje- og gassvirksomhet og samtidig ta hensyn til klima»

– Hvordan rimer dette med den norske miljøbevegelsens fortelling? Når vi får høre dette fra tunge globale aktører, er det kanskje på tide å løfte blikket i den norske debatten. Ulike byråer har ulike mengder olje og gass i sine fremtidsbilder, men alle legger til grunn et visst behov – selv FNs rapport om 1,5 grader, sier Færøvik.

I Norge produseres olje- og gass med halvparten av utslippene sammenlignet med det globale gjennomsnittet.

Demokratiet svekkes

Færøvik mener at stans i norsk oljeproduksjon vil få en rekke negative konsekvenser – også globalt.

– Det vil være uklokt om de soklene med lavest utslipp stanser sin produksjon av olje. I tillegg til økte utslipp, mener jeg verdens demokratier svekkes uten norsk olje og gass, sier Færøvik.

Over fire femtedeler av verdens ressurser av olje og gass er i hendene på autokratiske regimer. Av verdens topp ti oljeprodusenter er kun to demokratiske, nemlig USA og Canada. Blant gassprodusentene har vi tre demokratier: USA, Canada og Norge.

– I et demokrati som Norge, så fungerer eiendomsretten og fordelingsprinsippene aldeles utmerket. I de aller fleste andre steder i verden hvor det produseres olje- og gass, er det nemlig ikke slik. De største oljeprodusenter, eller oljenasjoner om du vil, i verden har en helt annen samfunnsmodell enn vår, hvor verdier langt fra tilfaller egen befolkning, ei heller eies den av folket. For ikke å snakke om hvordan verdiene ikke forvaltes for fremtidige generasjoner, sier Færøvik.

17 bærekraftsmål

Hun mener derfor at norsk olje og gass er et viktig bidrag som motvekt til autokratiske regimers energileveranser.

– Nå ser vi hvordan Iran spiller på transporten av olje gjennom Hormuzstredet i sin konflikt med USA. Om Irans trusler om å stenge stredet gjennomføres, vet vi ikke hva som skjer med oljeprisen, analytikere har snakket om 200 dollar, en situasjon som kan få konsekvenser i alle deler av samfunnet: fra økte kostnadsnivåer i vår egen næring til drosjesjåføren i Kairo som må parkere bilen på grunn av høye drivstoffutgifter, sier Færøvik.

Hun legger vekt på at vi er forpliktet til alle FNs 17 bærekraftsmål.

– Vi skal avskaffe sult og fattigdom, sikre fred og sikkerhet og vi forplikter oss til en bærekraftig utvikling. Mens det kanskje er klima som ofte trekkes frem som det viktigste, må vi altså åpne for at folk har mat på bordet, og lever nogen lunde trygt og sikkert, sier Færøvik.