Til toppen

– Analysen viser hvor kompleks energiutfordringen er

Betydelige mengder olje og gass og enorm vekst i fornybar innen 2050: det er DNV GLs ferskeste spådommer om fremtidens energimiks.

DNV GL la denne uken frem sitt årlige Energy Transition Outlook, der de gjør sine analyser om hvordan energibildet vil utvikle seg frem mot 2050. Analysene skiller seg fra andre fremtidsscenarier da anslår at den globale energietterspørselen når sin topp i 2033.

 Når man tenker på at verden skal vokse med 1,5 milliarder mennesker mellom 2030 og 2050 er dette en modig spådom. I industrisammenheng er 14 år i morgen, sier administrerende direktør i Lundin Norway, Kristin Færøvik. Sammen med statssekretær Rikard Knutsen fra Olje- og energidepartementet og administrerende direktør i Statnett, Auke Lont, ga hun sine betraktninger om funnene i rapporten ved fremleggelsen på torsdag.

Gass blir størst

Selv om DNV GL er relativt optimistisk på det fornybares vegne, vil det være behov for betydelige mengder olje og gass for å dekke energibehovet i 2050. DNV GL spår at olje vil utgjøre 17 prosent og gass vil øke til å bli den viktigste energikilden med 34 prosent.

 Rapporten viser hvor stor og kompleks energiutordringen er. Vi har ikke råd til å se bort ifra noen verktøy i verktøykassa. I dette bildet vil den som produserer olje og gass renest og billigst bli en viktig aktør i fremtidens energimarkeder, sier Færøvik.

Når vi klimamålene?

I DNV GLs fremtidsscenarier vil elektrifisering vokse dramatisk og utgjøre 40 prosent av energimiksen i 2050. For å oppnå dette skal sol- og vindkraft øke henholdsvis hele 45 og 16 ganger. Det er likevel ikke tilstrekkelig til at DNV GL klarer å regne oss frem til at vi når parismålene i tide.

 Det er en brutal beskrivelse, men kanskje desto viktigere å ta inn over seg i energidebatten. Vi har nok ikke den luksusen at vi kan velge de løsningene vi liker best. Som oljeselskap skal vi gjøre vår del av arbeidet med å stadig kutte utslipp. Norge har med sine 200.000 høykompetente arbeidere og nesten 300 milliarder i inntekter på statsbudsjettet et godt utgangspunkt for å få til dette.