Til toppen

Ny frist for konkurransen Vis oss ideen din!

Er du student og har en idé som du tror kan gjøre olje- og gassindustrien mer miljøvennlig, tryggere, mer effektiv eller lønnsom? Da vil vi gjerne at du viser den til oss.

For fjerde år på rad arrangerer Lundin Norway i samarbeid med NPF Norsk Petroleumsforening konkurransen «Vis oss ideen din». Der inviterer vi studenter til å komme med gode ideer som på ulike måter kan forbedre vår industri. Vinneren får en offshoretur med omvisning på Edvard Grieg-plattformen.

NB NY FRIST: Send oss ideen din i løpet av tirsdag 15. oktober til  [email protected] 

Deltakere skal levere inn inntil én A4 side som beskriver en idé som kan bidra til en forbedring for olje- og gassindustrien. Alle kriteriene finnes lenger ned på denne siden.

Bidrag sendes til [email protected] innen fredag 11. oktober 2019.

En jury bestående av fageksperter fra Lundin og NPF vil velge ut 3 finalister som får presentere ideene sine under innovasjonskonferansen Godt tenkt! til høsten. Alle tre finalister vil få veiledning om hvordan ideene kan foredles og videreutvikles, og en vinner får en reise til Edvard Grieg-plattformen.

Dette er fjerde året på rad vi arrangerer konkurransen «Vis oss ideen din». Og for en tid tilbake fikk de to studentene som vant fjorårets utgave en uforglemmelig reise til Nordsjøen der de besøkte Edvard Grieg-plattformen.

Om du har lyst til å oppleve noe lignende må du delta i konkurransen Her er kriteriene:

Hvem kan delta i konkurransen?
Alle studenter ved norske studiesteder, eller norske studenter i utlandet. Også avgangselever våren 2019 og PhD-kandidater kan delta.

Hva skal man sende inn?
Et bidrag skal maksimalt være én A4-side, eventuelt med skisser/tegninger i tillegg. Det skal inneholde en kort beskrivelse av hvilken utfordring ideen skal løse, og hvordan den virker.

Kan man delta som en gruppe?
Man kan delta som enkeltpersoner eller gruppe. Velges ideen ut til en finale, kan man nominere inntil to personer til å presentere ideen, og eventuelt delta på turen til Edvard Grieg.

Vil Lundin Norway og NPF overta rettighetene til ideen min?
Nei! Vi skal ikke overta noen rettigheter til noen av forslagene som kommer inn. Vi vil tvert imot kunne gi råd om hvordan man bør sikre seg for å unngå at noen “stjeler” din gode idé.

Hvilke områder eller utfordringer er relevant?
I prinsippet kan enhver ny idé som kan gjøre olje- og gassindustrien tryggere, mer miljøvennlig, mer effektiv eller kan redusere kostnader være relevant. Og en god idé trenger ikke å være stor – de store forbedringer over tid består ofte av mange små. Her er noen stikkord og områder som kan være aktuelle.

  • Forbedret personellsikkerhet
  • Økt eller raskere utvinning
  • Tolkning av seismisk data
  • Enklere, raskere eller rimeligere feltutbygginger
  • Tiltak for å hindre utslipp
  • Boreteknologi
  • Bruk av teknologi utviklet for andre formål
  • Mer effektiv drift av olje- og gassinstallasjoner

Hvilke kriterier bedømmes bidraget etter?
Vi vurderer potensialet i ideen, og i hvor stor grad den kan representere en forbedring. Vi vil verdsette evnen til å tenke nytt. Vi vil også vurdere en idé selv om den ikke er teknologisk gjennomførbar i dag.

Hvordan leverer man inn sin idé?
Alle bidrag skal sendes til; [email protected] innen 15. oktober 2019. (OBS! Frist endret fra 11. oktober). Husk å føre opp en kontaktperson.

Last ned flyer for konkurransen her.

Lykke til!

Bilde: Vinnere av konkurransen 2018 på besøk på Edvard Grieg.