Til toppen

Johan Sverdrup er i produksjon!

Den 5. oktober startet produksjonen av olje og gass fra gigantfeltet Johan Sverdrup i Nordsjøen. Dermed har vi passert en av de viktigste milepælene for norsk olje- og gassindustri, og ikke minst for Lundin Norway som medeier i feltet.

Johan Sverdrup er blant de aller største feltene som noensinne er funnet på norsk sokkel. Og da operatøren Equinor kunne åpne ventilen til den første produksjonsbrønnen markerer det starten på en produksjon som er ventet å strekke seg 50 år frem i tid.

– Dette er en fantastisk dag på mange måter, sier administrerende direktør i Lundin Norway, Kristin Færøvik.

– Et av de største industriprosjektene i Norge er gjennomført med strålende resultat, og vi er i gang med å høste av de enorme verdiene som hydrokarbonene i bakken representerer. Det vil gagne eierselskapene i Johan Sverdrup-lisensen, men i enda større grad det norske samfunnet i form av skatteinntekter og sysselsetting. I dag skriver vi historie, sier Færøvik.

Johan Sverdrup-feltet er så stort at det vil bli bygget ut i flere faser. Reservoaret strekker seg over ca. 200 kvadratkilometer og er estimert til å inneholde 2,7 milliarder fat oljeekvivalenter. Første utbyggingsfase som nå er satt i drift består av et feltsenter med fire plattformer. I løpet av neste år vil dagsproduksjonen etter planen nå et nivå på 440.000 fat per dag.

Etter at fase 2 med en femte plattform er ferdigstilt i 2022 vil den daglige produksjonen komme opp i 660.000 fat daglig. Da vil Johan Sverdrup alene bidra med en fjerdedel av Norges totale oljeproduksjon.

– For Lundin er Johan Sverdrup rett og slett en fantastisk historie. Det er ikke mer enn 9 år siden vår leteavdeling fant gigantfeltet, og nå ser vi feltsenteret satt i produksjon ute i havet. Det er bortimot så raskt det lar seg gjøre med et så enormt prosjekt, sier Kristin Færøvik.

– Faktisk starter produksjonen en måned tidligere enn estimert, og attpåtil 40 milliarder rimeligere enn det man først regnet med. Rett og slett et moderne oljeeventyr, sier Færøvik.

Lundin Norway er nest største eier i feltet med en andel på 20 %. Øvrige lisenspartnere er Equinor (operatør), Petoro, AkerBP og Total.

– Johan Sverdrup vil løfte Lundins netto produksjon betraktelig. Produksjon fra feltet vil være vår desidert viktigste inntektskilde i mange år fremover, og det er en manifestasjon på selskapets hovedstrategi om å vokse organisk basert på egne funn

– Disse inntektene setter oss også i stand til å gjennomføre en betydelig satsing på norsk sokkel i årene som kommer. Vi føler oss trygge på at det fortsatt finnes mye å lete etter, og mye som kan og bør produseres, på norsk sokkel, sier administrerende direktør Kristin Færøvik.

Her kan du lese historien om hvordan Johan Sverdrup ble funnet av  Lundin Norway i 2010 med brønn 16/2-6.

Fakta om Johan Sverdrup

  • Feltet skal bidra med mer enn 150.000 årsverk i utbyggingsperioden mellom 2015-2025.
  • Johan Sverdrup vil bidra med mer enn 3.400 årsverk hvert eneste år når det settes i drift.
  • Gjennom feltets levetid er det forventet å bidra med mer enn 900 milliarder kroner til den norske statskassa.
  • Feltet skal drives med kraft fra land. Det vil redusere utslipp fra produksjonen tilsvarende 620.000 tonn CO2hvert år.