Til toppen

Her er vinneren av Vis oss ideen din!

Med sin idé om å installere temperatursensorer i helt fremme i borekronen, var det Lucas Anderson fra Universitetet i Stavanger som stakk av med seieren i Vis oss ideen din!-konkurransen.

Foto: Nyebilder

Foto: Nyebilder

Tre sterke finalister presenterte sin idé foran mer enn 200 innovasjonsinteresserte publikummere på Godt tenkt!-konferansen den 23. oktober.

– Det unike med årets finalister er at de tar for seg tre ganske forskjellige områder fra måling av luftstrømmer til boreteknologi, men som alle peker på løsninger som kan gjøre industrien vår tryggere, grønnere, mer effektiv og lønnsom, sier juryleder Tove Lie, som er koordinator for forskning og utvikling i Lundin Norway.

Smartere boring

Det var likevel ideen til Lucas Anderson som til slutt pekte seg ut for juryen. Han beskriver en forbedring av Tricon borekroner, som er mye i bruk på norsk sokkel. Boring er en dyr og avansert disiplin i oljebransjen. Skjer det små feil, kan det få store konsekvenser for fremdriften i et prosjekt.

– Ideen om å installere temperatursensorer i selve borekronen, tar for seg den største utfordringen med denne typen borekroner – at de fort går varme og hjullagerne ikke lenger får riktig nivå i smøringen, sier jurylederen.

Andersson beskriver hvordan han vil installere en temperatursensor i skaftet til hjullagerne for å måle temperaturendringer mens boringen pågår. Ved å få liveinformasjon om temperaturen kan man justere boreoperasjonene slik at man unngår store temperaturstigninger. Slik kan man potensielt utvide levetiden til borekronen og forebygge skader som i verste fall kan føre til stans i operasjonene.

– Vi tror at en slik idé er gjennomførbar og kunne økt effektiviteten i mange boreoperasjoner. Ikke minst kan konseptet om å putte sensorer helt fremme i borekronen åpne for flere ideer om smartere boring, sier juryen i sin begrunnelse.

Sterke finalister – alle får plattformtur

Sigurd Harstads idé nådde nesten opp i konkurransen. Hans «DragonBox», skal måle og kartlegge vind og vær rundt offshoreinstallasjoner. Dataene som hentes inn kan brukes til å lage 3D-modeller av luftstrømmene. Dette kan være til hjelp for å design av nye installasjoner, men også bidra til tryggere innflyvninger og hvordan uønskede gassutlipp best mulig kan forsvinne naturlig fra plattformen.

Ideen Juan Manuel Romero handler om gjenbruk av vann som strømmer gjennom produksjonsbrønnene, og dermed blir varmet opp dypt nede i brønnene, kan brukes til kraftproduksjon på plattformene, og dermed redusere utslipp av CO2.

Dette er fjerde år på rad vi arrangerer konkurransen der vi ber om bidrag som kan gjøre bransjen bedre. Vinneren får mulighet til å reise offshore på Edvard Grieg-plattformen i Nordsjøen.

– Med tre forslag som beskriver tre så pass ulike ideer var det vanskelig å velge ut én vinner, sier juryleder Tove Lie.

Derfor har vi bestemt at alle tre fortjener tur til Edvard Grieg-plattformen i Nordsøen.

Kunnskap må deles

Kristin Færøvik mener kunnskap blir mer verdt når den deles, det samme gjelder de gode ideene.

– Vi vil både inspirere unge mennesker til å tørre å tenke nytt, og til å dele ideer med andre. Det er slik vi kan utvikle de løsningene vi skal bruke i framtida. Alle felt av samfunnet – inkludert olje og gassindustrien, er avhengige av det. Derfor ønsker vi å lokke de smarte hodene ut fra laboratorier og auditorier slik at de får vist kreativiteten sin, sier administrerende direktør i Lundin Norway, Kristin Færøvik.

Foto: Nyebilder

Godt tenkt!-konferansen – 2019 Foto: Nyebilder