Til toppen

Edvard Grieg reduserer CO2–utslipp med 200.000 tonn per år

Lundin Norway og øvrige lisenspartnere vil bygge om Edvard Grieg-plattformen slik at både kraft- og varmebehovet dekkes med elektrisitet fra land. Det vil gi en utslippsreduksjon på omkring 200.000 tonn CO2 i året.

Plattformen skal forsynes med kraft fra land fra 2022. I dag genereres kraftbehovet ved bruk av en gassturbin med varmegjenvinning. Fra 2022 dekkes varmebehov med el-kjeler.

I forbindelse med fase 2 av utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet etableres det en løsning med kraft fra land for installasjonene på den sørlige delen av Utsirahøyden i Nordsjøen. En sjøkabel skal legges fra Johan Sverdrup feltsenter til Edvard Grieg.

-Det er en betydelig investering, men vi ser likevel mange fordeler ved å få elektrisk strøm fra land, sier administrerende direktør Kristin Færøvik.

Driftsdirektør Kari Nielsen

-Ved å stenge ned gassturbinene reduserer vi utslippene av COtilsvarende utslipp fra 100.000 personbiler. I tillegg reduserer vi driftskostnadene siden vi ikke lenger skal drive vårt eget kraftverk ute i havet, og vi oppnår mer stabil produksjon, sier Færøvik.

Edvard Grieg-plattformen ble klargjort for å ta imot elektrisk kraft fra land helt fra byggefasen fra 2012. Dette var også et krav fra myndighetene. I 2014 vedtok Stortinget at det skulle bygges en løsning for kraftforsyning fra land for Johan Sverdrup, og de andre plattformene i området skulle kobles til denne løsningen i forbindelse med fase to av Sverdrup-utbyggingen.

-Å ta imot strøm til en plattform via kabel har vært gjort tidligere. Men å skaffe til veie varmen som behøves i prosessanlegget har krevd kvalifisering av teknologi, sier driftsdirektør Kari Nielsen.

-Vi er nå sikre på at elektriske kjeler vil bli en god løsning på dette, slik at plattformen blir full-elektrifisert. Det er denne løsningen Lisenspartnerskapet i Edvard Grieg-lisensen går inn for, sier Kari Nielsen.

Etter at områdeløsningen for kraft fra land er på plass i 2022, vil olje- og gassproduksjonen fra Utsirahøyden ha blant de laveste utslippene i verden, med under 1 kilo CO2 per produserte fat.