Til toppen

Først med ny form for datadeling

Edvard Grieg er den første plattformen på norsk sokkel der data fra produksjonen deles med partnerne via skyen.

I september ble Edvard Grieg den første plattformen på norsk sokkel der sanntidsdata fra produksjonen deles fritt med partnerne via en skytjeneste. På denne måten har lisenspartnerne mulighet til å få direktetilgang på produksjonsdataene fra feltet, for eksempel visualisert på paneler.

Åpenhet og samarbeid mellom selskapene er avgjørende for å styrke norsk sokkels konkurransekraft. Derfor går Lundin Norway nok en gang foran.

– Vi ønsker å ta en lederrolle når det kommer til åpenhet på norsk sokkel. Vi tror at tett samarbeid og å dele sanntidsdata mellom partnere, vil bidra til å optimalisere driften og styrke vår konkurransekraft som selskap, og på sikt også konkurransekraften til norsk sokkel, sier Kristin Færøvik, administrerende direktør i Lundin Norway.

Samler data i sanntid

Gjennom skytjenesten blir data fra såkalte masterdatasystemer samlet. Dette kan være informasjon fra produksjonen på Edvard Grieg om hvordan trykk, temperatur og strømningsrater forandrer seg over tid. I tillegg blir denne informasjonen sammenstilt med vedlikeholdshistorikk fra vedlikeholdssystemet og dokumenter fra Lundins dokumentbehandlingssystem. På sikt vil det også kunne knyttes inn flere typer informasjon som for eksempel informasjon om hendelser fra HMS-systemet.

– Brukervennligheten for de ulike mastersystemene har vært variabel og tidvis ganske tungvint. Dokumentsystemene har for eksempel fungert godt for lagring og versjonskontroll på dokumenter, men det har vært vanskelig og tidkrevende å finne frem dokumenter, sier Kari Nielsen, driftsdirektør i Lundin Norway.

Nå blir denne informasjonen automatisk hentet ut og sammenstilt med resten av informasjonen man ønsker fra systemene.

– Det er lite optimalt for brukeren å måtte forholde seg til mange ulike systemer når de skal hente informasjon om for eksempel en pumpe offshore. Nå samler det nye systemet all denne informasjonen, slik at vi kun trenger å lete ett sted.

Datadeling med leverandører

Lundin Norway er også i dialog med utstyrsleverandører rundt deling av data knyttet til utstyret de selv har levert til Edvard Grieg-plattformen. I første omgang gjelder dette tidsseriedata, men skyløsningen muliggjør også deling av andre typer data som for eksempel vedlikeholdshistorikk. Å gi en slik tilgang til andre selskaper har ikke blitt gjort på norsk sokkel tidligere.

– Åpenheten gjør det enklere å ha dialog med leverandørene om utstyret kjøres på en måte som gir optimal ytelse, eller om det bør foretas justeringer for å forebygge eventuelle problemer. Før gikk man gjerne i dialog først når det skjedde en hendelse, og da via løsninger som Excel og PDF-filer. Vi har nå muligheten til dele dette løpende med sanntidsdata visualisert på måter som ikke var mulig for kun få år siden, sier Kari Nielsen.