Til toppen

Fra lærlingplass til stort ansvar

For to år siden startet Daniel Rushfeldt som lærling på Edvard Grieg-plattformen i Nordsjøen. Nå har han akkurat avlagt fagprøven og går rett inn som prosessteknikker og styrer hele produksjonen av olje- og gass verdt opp mot 100 millioner kroner i døgnet.

-Jeg har fått drømmejobben, sier Daniel Rushfeldt. Forrige lørdag avla 20-åringen fagprøven som prosessoperatør. Nå går han rett inn i den ordinære turnusen og vil blant annet styre hele produksjonen av olje og gass på plattformen fra det sentrale kontrollrommet. Det er en jobb med et betydelig ansvar.

-Produksjonen fra Edvard Grieg feltsenter representerer enorme verdier, men det er ikke det vi fokuserer på, forklarer Daniel Rushfeldt.

-Alt handler om å ivareta sikkerheten. Brønnstrømmen som kommer opp fra reservoaret har høyt trykk og representerer svært mye energi. Det må vi alltid ha god kontroll på, sier Daniel Rushfeldt.

Han startet som lærling på Edvard Grieg-plattformen for to år siden etter å ha gått ved Karmsund videregående skole i Haugesund. To års læretid ble avsluttet sist lørdag med en skikkelig maraton av en fagprøve. To uavhengige sensorer fra Rogaland prøvenemd holdt Daniel i aktivitet fra 7 om morgenen til halv-elleve på kvelden.

Prøven bestod av en praktisk og en teoretisk del som begge skulle planlegges, gjennomføres og evalueres. Tema for prøvene ble bestemt ved trekning. Den praktiske oppgaven handlet om å gjennomføre vedlikeholdsprosedyre på en pumpe i faklingssystemet.

-Det ble en lang dag. Jeg kunne fordelt prøven over to dager men foretrakk å gjøre unna alt på én dag. Hvis ikke tror jeg det hadde blitt vanskelig å lege seg og sove på kvelden, sier Daniel.

Fagprøven ble bestått med glans.

Fra å ha vært lærling går Rushfeldt nå rett inn i teamet som har ansvar for offshore prosess og sikkerhetssystemer. Og han vet at dette er rett jobb for han.

Jeg hadde bestemt meg for denne yrkesretningen allerede før jeg begynte på videregående, sier Daniel.

-Men man vet jo aldre helt sikkert om det er rett jobb før man har prøvd den en stund. Jeg var heldig og fikk lærlingplass på Edvard Grieg og har dermed jobbet offshore i to år allerede. Så jeg vet at dette er den perfekte jobben for meg, sier den nybakte prosessoperatøren.