Til toppen

Dette skal vi klare!

En samlet norsk olje- og gassindustri lanserte i dag ambisiøse klimamål. Lundin Norway skal ta sin del av jobben. -Vi har kompetansen og viljen som skal til for å klare det, sier Kristin Færøvik.

I løpet av det neste tiåret skal olje- og gassindustriens utslipp reduseres med 40 prosent sammenlignet med 2005. Det betyr en utslippsreduksjon på nesten 6 millioner tonn CO2. Og fra 2050 skal vi nå et mål om netto null.

-Vår industri har vist før at vi kan nå store mål når vi jobber sammen. Derfor er jeg trygg på at vi skal klare det denne gangen også. Dette er virkelig tiårets beste nyttårsforsett, sier Kristin Færøvik, administrerende direktør i Lundin Norway.

Mange gode krefter er med på laget for å nå klimamålene. Planene som ble lagt fram i dag er utarbeidet i et samarbeid mellom organisasjonene Norsk olje og gass, Norsk Industri, Norges Rederiforbund, og LO med Fellesforbundet og Industri Energi. I tillegg har mange av medlemsbedriftene bidratt.

Olje- og gassvirksomheten i Norge er del av kvotepliktig sektor i EU og bidrar allerede sammen med europeisk industri til felles oppnåelse av klimamål i Europa. For at den norske olje- og gassindustrien også skal være konkurransedyktig i framtiden ønsker man å sette konkrete mål for å redusere utslippene i Norge og fra norsk sokkel.

-Olje- og gassindustrien i Norge representerer teknologi og kompetanse i verdensklasse. Det er en posisjon som vi bygget opp fra nær ingenting ved inngangen til 1970-tallet, sier Færøvik.

–Nå skal vi utnytte kapasitet og kompetanse i næringen til å utvikle nye løsninger, som for eksempel å produsere hydrogen fra naturgass og å utvikle storskala CO2-fangst og –lagring. Samtidig skal vi kutte utslipp fra egen aktivitet i langt raskere takt enn før, sier Kristin Færøvik.