Til toppen

Styrket tro på Barentshavet

Oljedirektoratet justerer opp forventningene til uoppdagede ressurser i sentrale deler av Barentshavet. Det styrker Lundin Norways tro på nye funn i vårt mest uutforskede havområde.

– Vi har vært blant de mest aktive selskapene i Barentshavet de senere årene, og det er en rolle vi har planer om å beholde. De ferskeste analysene fra oljedirektoratet bekrefter at det er verd å satse på dette området, sier administrerende direktør i Lundin Norway, Kristin Færøvik.

I forbindelse med fremleggelsen av Sokkelåret 2019 skriver Oljedirektoratet at over halvparten av ressursene på norsk sokkel gjenstår å finne og produsere.

«Forventingene til uoppdagede ressurser i sentrale deler av Barentshavet er imidlertid justert opp på grunn av at det er kartlagt flere prospekt og gjort mye godt arbeid i utvinningstillatelsene», skriver Oljedirektoratet i en pressemelding.

– Vi vil opprettholde et aktivt leteprogram for Barentshavet og være blant dem som viser vei i et uutforsket men svært spennende område, sier Færøvik.

 

Foto toppbilde: Aleksander Nordahl