Til toppen

Solid reserveøkning i 2019

For sjette år på rad øker vi våre påviste og sannsynlige reserver (2P-reserver) av olje og gass med mer enn det vi har produsert i løpet av året. Enkelt sagt har vi mer i banken nå enn for et år siden.

Vi produserte 34,7 millioner fat oljeekvivalenter i løpet av 2019. I samme periode økte de såkalte 2P-reservene med drøyt 52 millioner fat oljeekvivalenter. Det gir en reserveerstatningsgrad på 150 %.

For et oljeselskap med en langsiktig strategi er det viktig å over tid ha en reserveerstatningsgrad over 100%. Lundin har nå ligget over 100% i fem år på rad.

Økningen knyttes i hovedsak til utbyggingen av Solveig-feltet som er igangsatt, til den planlagte brønntesten på Rolvsnes-funnet, og til godkjenning av boreprogrammet for Edvard Grieg-feltet.

Om man regner med den allerede produserte mengden fra Edvard Grieg har reserveanslaget økt med 60% i forhold til anslaget som ble lagt til grunn da plan for utbygging og drift ble levert i 2012. De økte reservene utgjør svært lønnsomme fat siden det aller meste av investeringskostnaden for lengst er tatt.

Ressursanslaget for Alta-funnet i Barentshavet er redusert, men vurderes fortsatt som kommersielt. Det vil trolig ikke bygges ut som et selvstendig felt slik vi vurderer det i dag, men muligheter for tilknytning til andre felt blir vurdert. Dette kan være Johan Castberg-feltet eller en utbygging basert på et eventuelt nytt funn i området. Lundin skal bore letebrønner i flere nye prospekter i dette området i løpet av 2020.