Til toppen

Myndighetene viser stor tillit til Lundin

Lundin Norway er tildelt andeler i 12 nye letelisenser på norsk sokkel. For 7 av disse lisensene tilbys vi operatørskap.

Tildeling av nytt leteareal i lisensrunde TFO 2019 (tildeling i forhåndsdefinerte områder) ble offentliggjort av olje- og energiminister Sylvi Listhaug under Oljeindustripolitisk seminar i Sandefjord i dag. Lundin ble tildelt lisenser i alle deler av norsk kontinentalsokkel; i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Det vitner om at myndighetene har tillit til Lundin som leteaktør.

-Tildelingen gir oss tyngde i nye områder, og også på dypere vann i Norskehavet  hvor vi ikke har hatt operasjoner før, sier Kristin Færøvik, administrerende direktør i Lundin Norway.

-Det er fortsatt muligheter for store gassfunn i området og vi har nylig inngått avtale om kjøp av andeler i Balderbråfunnet. I Barentshavet tar vi med dagens lisenstildeling en ledende posisjon i Nordkappbassenget hvor vi ønsker å benytte vår stilling som pådriver innen seismisk teknologi, sier Færøvik.

Fram til nå har man ikke hatt seismikkteknologi som har gitt noen god avbildning av den spesielle undergrunnen i dette området. Nå mener eksperter i Lundin at de har funnet løsningen som kan avdekke potensialet forut for eventuell boring.

-Jeg vil si dette er ‘typisk Lundin’. Vi har noen av industriens mest kompetente og kreative folk, samtidig som vi ikke er redd for å ta fatt på utfordrende oppgaver, sier Kristin Færøvik.

–Men kanskje det viktigste vi viser i dag er langsiktigheten vi som selskap har på norsk sokkel. Lundin har i en årrekke vært blant de mest aktive leteselskapene. Det tenker vi fortsatt å være, sier Kristin Færøvik.

 

 

 

Vi tildeles lisenser i alle deler av norsk sokkel.