Til toppen

Lundins produksjon skal bli karbonnøytral innen 2030

Lundin legger i dag fram en strategi for å redusere utslipp av klimagasser fra olje og gassproduksjonen, med et tydelig mål om å være karbonnøytral innen 2030.

Det er definert flere milepæler underveis, men allerede fra i år skal produksjonen generere utslipp på mindre enn 4 kg CO2-ekvivalenter per produserte fat, og fra 2023 skal dette tallet reduseres til mindre enn 2 kilo CO2 per fat. Dette skal vi få til på flere måter, blant annet ved kraft fra land fra Edvard Grieg og Johan Sverdrup, ytterligere energieffektivisering, teknologiutvikling og investering i fornybar kraftproduksjon som kompenserende tiltak.

Allerede i dag har Lundin Norway som selskap trolig de laveste gjennomsnittlige utslippene per produsert fat på norsk sokkel, under halvparten av gjennomsnittet. Noe av dette skyldes at produksjonen fra Johan Sverdrup-feltet forsynes med elektrisk kraft fra land. Fra 2022 vil vi også elektrifisere Edvard Grieg og oppnå ytterligere reduksjon i utslippene.

Dette gjør oss til en større forbruker av fornybar kraft enn vi er i dag. For å kompensere for dette vil det investeres i fornybar kraftproduksjon som minst tilsvarer forbruket. Lundin har allerede investert i 50% eierandel i det nye Leikanger kraftverket. Sognekraft er operatør for kraftverket og eier de resterende 50%. Vi vil de kommende årene jobbe aktivt for å gjøre lignende investeringer for å sikre markedet tilstrekkelig tilgang på fornybar energi.