Til toppen

Lundin Norway kåret til årets operatør

Under Gullkronen 2020 stakk Lundin Norway av med prisen både for årets operatør og årets forretningsutvikler.

«Etter et imponerende 2018, fortsatte operatøren med et enda mer imponerende 2019», skriver juryen i sin begrunnelse, og viser til enestående drift- og HMS-resultater på Edvard Grieg-plattformen.

– Dette er stort, og en viktig bekreftelse på at arbeidet vi gjør hver enste dag for å drive en av verdens fremste plattformer på en sikker og effektiv måte nytter, sier Harry Storvik, som sammen med Anders Aspelund og Ståle Lybekk mottok prisen på vegne av Lundins driftsavdeling tirsdag kveld.  

Juryen skriver videre at «vinneren fortsetter å levere solide resultater både når det kommer til produksjonseffektivitet og reservetilvekst – at produksjonen opprettholdes og øker reservene samtidig som at kostnadene holdes nede på et nivå i verdensklasse.»

Edvard Grieg-feltet har økt reserveanslaget med 60 prosent i forhold til anslaget som ble lagt til grunn da plan for utbygging og drift ble levert i 2012. Feltet er også verdensledende med sine produksjonskostnader på rundt 4 dollar per fat og utslipp som i løpet av 2022 skal under 1 kg CO2 per produserte fat.

Årets forretningsutvikler

Sammen med Equinor var det Lundin som også fikk prisen for årets forretningsutvikler. Det var avtalen som førte til at Lundin Petroleum kunne innløse Lundin-aksjer tilsvarende 16% fra Equinor som overbeviste juryen. Som en del av transaksjonen solgte Lundin Norway en andel på 2,6 % i Johan Sverdrup-feltet til Equinor.

– Vi er svært glade for at god forretningsutvikling blir anerkjent på denne måten. I Lundin har dette vært en viktig del av verdiskapingen i selskapet de siste årene, sier Arild Dybvig, som sammen med Bjørn Sestøl tok imot prisen på vegne av avdelingen for forretningsutvikling i Lundin.

«Vinnerne har lykkes med en vinn-vinn-situasjon ved å bytte aksjer, eierandeler og cash i 2019 basert på en avtale som ble gjort for tre år siden», skriver juryen. Dette i et år med hard konkurranse på forretningsutviklingsfronten. I 2019 ble det gjort transaksjoner på norsk sokkel tilsvarende 75 milliarder kroner.

Håvar Blakset (Rystad Energy), Arild Dybvig (Lundin Norway), Tobias Osterheider (Equinor), Bjørn Sestøl (Lundin Norway) og Maria Moræus Hanssen.