Til toppen

Kraftig økning i forventet produksjon

Lundin Norway forventer å produsere mellom 145.000 og 165.000 fat oljeekvivalenter per dag i 2020. Det kan bety en økning på så mye som 75% i forhold til produksjonen i 2019.

Det er flere årsaker til økningen. Den absolutt viktigste er produksjonsstarten fra Johan Sverdrup-feltet, der Lundin eier 20%. Siden oppstarten sist høst har produksjonen både vært høy og stabil, og ligger nå på rundt 350.000 fat i døgnet. Man forventer å nå platåproduksjon på 440.000 fat i døgnet for den første utbyggingsfasen allerede i løpet av sommeren. Etter at fase 2 kommer i produksjon i løpet av 2022 ventes produksjonen å øke til 660.000 fat.

Den andre viktige bidragsyteren til produksjonen vår er Edvard Grieg-feltet som fortsetter å ‘overprestere’. Det gjelder både det undergrunnen bidrar med, og det teamet på plattformen gjør.

Da utbyggingsprosjektet startet i 2012 var reserveanslaget 186 millioner fat oljeekvivalenter. Gjennom en kombinasjon av gode reservoaregenskaper og flinke reservoaringeniører og –geologer har man kunnet øke dette anslaget i flere omganger. Reserveanslaget er i dag 62 prosent høyere enn da utbyggingsplanen ble levert Stortinget, og man ser fortsatt et betydelig oppsidepotensial.

I tillegg har driftsorganisasjonen på Edvard Grieg sørget for en svært høy regularitet i produksjonen.

Edvard Grieg-plattformen skal også prosessere olje og gass fra nærliggende felt. Tidlig i 2021 kommer etter planen første oljen fra Solveig-feltet, og fra Rolvsnes-funnet der det skal gjennomføres en langtids brønntest. På den måten vil plattformens platåproduksjon vare helt til slutten av 2022.