Til toppen

Full aktivitet for Solveig og Rolvsnes

Byggeaktivitetene våre i Nordsjøen går som planlagt. Nå installeres strukturer på havbunnen som skal knytte Solveig og Rolvsnes til produksjonsplattformen Edvard Grieg. Solveig er et felt som nå er under utbygging. Rolvsnes er et funn hvor det skal gjennomføres en langtids produksjonstest. Begge ligger i nærheten av Edvard Grieg på Utsirahøyden i Nordsjøen.

6 til 8 fartøy vil være involvert i installasjon av rør og havbunnsrammer fram til ut på høsten.

Rørleggingsfartøyet Apache II har gjort unna sin første runde på feltet hvor hun har lagt produksjonsrør for Rolvsnes som senere vil bli koblet opp mot dykkerflens på Edvard Grieg. I øyeblikket er fartøyet på vei tilbake til Orkanger i Trøndelag, hvor rørledningene produseres, for å spole opp produksjonsrøret og vanninjeksjonsrøret for Solveig. Disse rørene skal først trekkes opp gjennom de eksisterende føringsrørene (J-rør) som går gjennom understellet på Edvard Grieg-plattformen før de legges ut til Solveig-feltet som ligger om lag 15 kilometer unna.

Et fartøy har allerede dumpet stein langs deler av traseen for rørene slik at de skal ligge stabilt. Et annet fartøy ligger på feltet for å assistere ved rørleggingen. Og i løpet av vår og sommer vil 3 eller flere fartøy bli mobilisert.

Solveig-feltet ligger om lag 15 kilometer sør for Edvard Grieg, og ble påvist i 2013. Reservegrunnlag for første fase av utbyggingen er estimert til 57 millioner fat oljeekvivalenter. Ytterligere deler av feltet vil bli vurdert for utbygging på et sener tidspunkt. Samtidig med utbyggingen av Solveig skal det forberedes for en utvidet brønntest på Rolvsnes-funnet. I praksis betyr det at det skal produseres fra én brønn i inntil et år for å skaffe kunnskap om produksjonsegenskapene. Rolvsnes ligger i en reservoartype som det ikke er produsert fra tidligere på norsk sokkel.