Til toppen

Hvor er iskantsonen?

I forbindelse med oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet diskuterer politikerne hvordan vi skal definere iskantsonen. Vi vet alltid hvor iskantsonen er. Men hvor skal den tegnes inn på kartet?

Iskantsonen er beltet mellom islagt og åpent hav. Her oppstår et rikt og produktivt økosystem når varmt atlanterhavsvann møter det kalde vannet fra polhavet, særlig om våren.

Iskantsonen er et dynamisk observerbart fenomen som forflytter seg flere hundre kilometer i løpet av året. Likevel skal den forvaltningsmessige grensen defineres som en strek på kartet. Innenfor grensen blir området definert som SVO – særlig sårbart og verdifullt område. Hvor bør grensen gå? Det skal Regjeringen og stortingspolitikerne avklare.

Definisjonen av iskantsonen er der mer enn 15% av havoverflaten er dekket av is. I dagens forvaltningsplan regner man sonen til der det er mer enn 30% sannsynlighet for is i løpet av april i løpet av en 30-årsperiode.

Det mest konservative forslaget går ut på å definere sonen til der det er mer enn 0,5% sannsynlighet for is i april i løpet av 30 år. For de siste 30 årene betyr et slikt konservativt forslag at det har vært observert is der 4-5 dager til sammen, eller noen få timer i året.

I denne videoen forklarer marintoksikolog Axel Kelley hva iskantsonen er og hvordan den forvaltes.