Til toppen

Offshorearbeid i Nordsjøen går etter planen

Installasjon av rørledninger og annet havbunnsutstyr for Solveig og Rolvsnes pågår for fullt. Dette er et komplisert puslespill av folk, fartøy og fabrikasjonssteder. Prosjektteamet har gjort smarte grep for å sikre fremdriften.

Hele denne våren og sommeren vil det foregå installasjonsarbeid for utbyggingen av Solveig-feltet og for langtids produksjonstesten på Rolvsnes. Begge prosjektene skal knyttes inn til Edvard Grieg-feltet i Nordsjøen. Nå er det gjort flere tiltak for å sikre fremdriften i prosjektet.

Akkurat nå legges det rørledninger og annet havbunnsutstyr for å koble feltene til produksjonsplattformen.

-Med så mye folk og leverandører involvert er vi naturligvis sårbare for eventuell smitte eller konsekvenser at koronatiltak i Norge eller andre land. Men vi iverksatte tidlig en rekke tiltak for å redusere denne risikoen, sier Bjørn Johnsen, prosjektleder for utbyggingsprosjektet i Lundin Energy Norway.

-Et viktig grep var å endre rekkefølge på arbeidsoperasjonene slik at vi fikk koblet alle rørledninger til plattformen så raskt som mulig. Skulle det oppstå et smitteproblem om bord på plattformen kan vi da likevel fortsette installasjonene på havbunnen, sier Bjørn Johnsen.

-Nå er både produksjonsrøret og rørene for gassløft og vanninjeksjon trukket inn på dekket av Edvard Grieg. Dermed er en betydelig risikofaktor eliminert.

Alle testes
For rørleggingsarbeidet er leggefartøyet Apache II det mest sentrale. Båten går nå i skyttel mellom TechnipFMC sin spoolbase på Orkanger der rørene er fabrikkert, og Utsirahøyden i Nordsjøen hvor de installeres på havbunnen og kobles til Edvard Grieg-plattformen.

-Apache II har et mannskap på om lag 80 personer. Alle som skal om bord på fartøyet blir testet for Covid19 på forhånd, sier Bjørn Johnsen.

Det er sikret tilgang på testutstyr og helsepersonell for dette lokalt på Orkanger. Testene tas på et tidspunkt som gjør at resultatet foreligger før den som testes går om bord i båten. Perioden mellom test og mønstring tilbringes i karantene.

Mer arbeid i Grimstad
Noe av havbunnsutstyret for utbyggingen er fabrikkert ved et verft i Spania. Men å ha kritisk utstyr her ble vurdert som en betydelig risiko. Spania er hardt rammet av koronapandemien, og det kunne raskt bli vanskelig å få transportert utstyr ut av landet dersom havner ble stengt.

-Derfor valgte vi å hente ut disse komponentene til Norge så raskt som mulig, selv om de ikke var ferdige. Nå skal den siste delen av denne jobben gjøres ved Nymo sitt verft i Grimstad, forteller Bjørn Johnsen.

Les mer om Solveig og Rolvsnes