Til toppen

Et steg nærmere fullelektrifisert Edvard Grieg

Norske Parat Halvorsen skal levere elkjeler som vil dekke varmebehovet på Edvard Grieg når feltet blir forsynt med kraft fra land. Dermed er den siste puslebiten for en fullelektrifisert plattform på plass.

Både varme- og kraftbehovet skal bli dekket med kraft fra land innen 2022. Det vil gi en årlig utslippsreduksjon på omkring 200.000 tonn CO2. Dette tilsvarer å ta 65.000 personbiler av veien.  Lundin Energy Norway blir med dette verdensledende med lave utslipp offshore, og er i rute med å nå målsetningen om netto nullutslipp fra produksjonen innen 2030.

Solid norsk leverandør

Fredag 26. juni ble kontrakten som sikrer norske Parat som leverandør av elkjelene signert.

– Parat er en solid norsk bedrift som leverer nøkkelferdige produkter av høy kvalitet. Selskapet har vist gode egenskaper som samarbeidspartnere, de imøtegår kravene våre og lytter til de innspillene vi har, sier direktør for feltutvikling i Lundin Energy Norway, Charlotte Berge.

– Dette er første gang en el-kjel blir plassert utendørs offshore i Nordsjøen. Derfor er det avgjørende med høy kvalitet i leveransen. Vi forventer at det leveres innenfor budsjett og tidsramme, sier Berge som sammen med administrerende direktør i Parat, Yngve M. Halvorsen, signerte dokumentene.

– I dag skinner vi om kapp med sola. Da koronasituasjonen og oljeprisfallet traff oss, merka vi oss en vent-og-se-holdning i markedet. Det betyr derfor mye for oss at Lundin Energy Norway har hatt fullt «trøkk» på dette prosjektet og at vi har kommet frem til denne kontrakten. Dette er en stor dag for oss, sier Halvorsen.

 Elektrifiseringen av Utsirahøyden

Edvard Grieg-plattformen ble designet for å ta imot elektrisk kraft fra land allerede i opprinnelige planer i 2010. I 2014 vedtok Stortinget at det skulle bygges en løsning for kraftforsyning fra land for Johan Sverdrup, og de andre plattformene i området skulle kobles til denne løsningen i forbindelse med fase 2 av Johan Sverdrup-utbyggingen.

– Vi ser virkelig frem til å få drifte Edvard Grieg-plattformen med strøm. I tillegg til å kutte utslipp, håper vi å få en enda mer effektiv drift. Driftskostnader vil kunne reduseres ytterligere siden vi ikke lenger skal drive vårt eget kraftverk ute i havet. I tillegg forventer vi enda mer stabil produksjon, sier driftsdirektør Kari Nielsen.

Etter at områdeløsningen for kraft fra land er på plass i 2022, vil olje- og gassproduksjonen fra Utsirahøyden ha blant de laveste utslippene i verden, med under 1 kilo CO2 per produserte fat.